ข้อมูลที่จะส่งไปยัง Microsoft เมื่อมีการรายงานปัญหา

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดปัญหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ Windows จะรวบรวมข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของปัญหา ซึ่งเรียกว่ารายงานปัญหา รายละเอียดของรายงานจะประกอบด้วยชื่อของโปรแกรมที่หยุดทำงาน วันที่และเวลาที่เกิดปัญหา หรือรุ่นของโปรแกรมที่มีปัญหา เป็นต้น

การส่งรายงานปัญหาทำให้ Windows สามารถแจ้งให้คุณทราบว่ามีวิธีแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ หากไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณอาจได้รับการขอให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มเติมเพื่อใช้สร้างวิธีแก้ไขปัญหานั้น รายละเอียดเพิ่มเติมอาจรวมถึงแฟ้มหรือส่วนต่างๆ ของแฟ้มซึ่งจะช่วยระบุปัญหาหรืออธิบายผลกระทบที่มีต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ และคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานปัญหาได้ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ให้ดูที่ การดูรายละเอียดของรายงานปัญหา.