ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ลายเซ็นดิจิทัล คือเครื่องหมายการรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเพิ่มลงในแฟ้มได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบผู้สร้างแฟ้ม และช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าแฟ้มนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแล้ว

หากแฟ้มไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้อง คุณก็ไม่มีวิธีใดที่จะแน่ใจได้ว่าแฟ้มนั้นมาจากแหล่งที่กล่าวอ้างจริงๆ หรือแฟ้มนั้นไม่ได้ถูกแทรกแซง (ซึ่งอาจเกิดจากไวรัส) นับตั้งแต่ได้รับการเผยแพร่ เป็นการปลอดภัยกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดแฟ้มนั้น เว้นแต่คุณทราบแน่นอนว่าใครเป็นผู้สร้างแฟ้ม และแน่ใจว่าเนื้อหามีความปลอดภัยพอที่จะเปิดได้

แม้แต่ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เนื้อหาของแฟ้มไม่มีอันตราย คุณควรตัดสินใจว่าควรเชื่อถือในเนื้อหาของแฟ้มหรือไม่ โดยอิงกับการระบุการมีตัวตนของผู้เผยแพร่ และที่ที่คุณดาวน์โหลดแฟ้มดังกล่าวมา