โปรแกรมควบคุม คือซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุม ฮาร์ดแวร์ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ — เช่น การ์ดแสดงผลหรือเว็บแคม — จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในหลายกรณี โปรแกรมควบคุมจะมาพร้อมกับ Windows หรือสามารถหาได้โดยการไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' แล้วตรวจดูการปรับปรุง ถ้า Windows ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการ คุณสามารถค้นหาได้จากดิสก์ที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ภาพประกอบแสดงวิธีการที่โปรแกรมควบคุมยอมให้มีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมควบคุมดังกล่าวอยู่
โปรแกรมควบคุมเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ยอมให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้