ตัวดึงข้อมูล (RSS) คืออะไร

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ตัวดึงข้อมูล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตัวดึงข้อมูล RSSตัวดึงข้อมูล XML เนื้อหาโดยย่อ หรือ ตัวดึงข้อมูลเว็บ จะเก็บเนื้อหาที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเว็บไซต์เป็นผู้เผยแพร่ โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับเว็บไซต์ข่าวสารและสมุดบันทึกบนเว็บ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงรูปภาพ แฟ้มเสียง หรือวิดีโอ Internet Explorer สามารถค้นหาและแสดงตัวดึงข้อมูลในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณยังสามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบและดาวน์โหลดเนื้อหาที่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ใน Internet Explorer 8 เมื่อคุณเพิ่ม Web Slice ลงในแถบรายการโปรดของคุณ คุณได้สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ