บัญชี guest คืออะไร

บัญชี guest คือบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีถาวรบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ โดเมน บัญชีชนิดนี้ช่วยให้ผู้อื่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่ใช้บัญชี guest ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เปลี่ยนการตั้งค่า หรือสร้างรหัสผ่านได้

คุณต้องเปิดบัญชี guest ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้