แม้ว่าโดยปกติแล้วคุณจะมองไม่เห็นแฟ้มที่ซ่อนไว้ แต่แฟ้มนั้นก็เป็นแฟ้มธรรมดาในทุกๆ ด้าน คุณสามารถเลือกว่าจะซ่อนหรือแสดงแฟ้มได้โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้มให้กำหนดว่าเป็นซ่อน คุณสามารถซ่อนแฟ้มที่ไม่ค่อยใช้งานเพื่อลดความไม่เป็นระเบียบได้ แต่ขอให้จำไว้ว่าแฟ้มที่ซ่อนไว้ยังคงใช้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

หมายเหตุ

  • คุณสามารถซ่อนแฟ้มที่เป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นได้ แต่คุณไม่ควรใช้แฟ้มที่ซ่อนไว้ให้เป็นวิธีการเดียวในการรักษาความปลอดภัยหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ