รหัสผ่านคืออะไร

รหัสผ่านคือสายอักขระที่บุคคลสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงแฟ้ม โปรแกรม และทรัพยากรอื่นๆ รหัสผ่านช่วยให้แน่ใจได้ว่าบุคคลไม่ได้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ ยกเว้นว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ ใน Windows รหัสผ่านสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และช่องว่าง รหัสผ่าน Windows ยังเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กด้วย

เพื่อรักษาให้ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัย คุณไม่ควรให้รหัสผ่านของคุณหรือเขียนไว้ในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเห็นได้