พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Internet Explorer) และอินเทอร์เน็ต พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บ โดยการเก็บสำเนาของเว็บเพจที่ใช้บ่อยไว้ เมื่อเบราว์เซอร์ร้องขอเว็บเพจที่เก็บอยู่ในคอลเล็กชันของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (แคชของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะจัดเตรียมเว็บเพจนั้นให้ ซึ่งเร็วกว่าการไปที่เว็บ นอกจากนี้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถช่วยปรับปรุงความปลอดภัย โดยการกรองเนื้อหาเว็บและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออก

ส่วนใหญ่แล้ว พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้โดยเครือข่ายขององค์กรและบริษัทต่างๆ โดยปกติ บุคคลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้านจะไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์