บัญชีผู้ใช้มาตรฐานคืออะไร

บัญชีผู้ใช้ มาตรฐานอนุญาตให้บุคคลสามารถใช้ความสามารถส่วนใหญ่ของคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องการการอนุญาตจากผู้ดูแล หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ หรือความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณใช้บัญชีมาตรฐาน คุณจะสามารถใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ แต่คุณจะไม่สามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ลบแฟ้มที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้ในการทำงาน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ ถ้าคุณใช้บัญชีมาตรฐานอยู่ บางโปรแกรมอาจกำหนดให้คุณใส่รหัสผ่านผู้ดูแล ก่อนที่คุณจะสามารถทำงานบางอย่างได้