บัญชีผู้ดูแลคืออะไร

บัญชีผู้ดูแลคือ บัญชีผู้ใช้ ที่อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และเข้าถึงแฟ้มทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ดูแลยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่บัญชีผู้ใช้อื่นๆ ได้ด้วย

เมื่อคุณตั้งค่า Windows คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ บัญชีนี้คือบัญชีผู้ดูแล ที่ยอมให้คุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ได้ หลังจากที่คุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว เราขอแนะนำให้คุณใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำวัน การใช้ บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้บัญชีผู้ดูแล