ทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิดโลหะ-ออกไซด์-สารกึ่งตัวนำ หรือ CMOS โดยทั่วไปหมายถึงชิปหน่วยความจำแบบใช้พลังงานแบตเตอรีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำงาน โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ในคอมพิวเตอร์คุณจะใช้ข้อมูลนี้เมื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ CMOS อาจมีสาเหตุจากแบตเตอรีเสียหรือแบตเตอรีหมดพลังงาน แบตเตอรีหมดพลังงานได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ในการแก้ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ CMOS ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากการตั้งค่า CMOS เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ทาง Microsoft จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เจาะจงในการเปลี่ยนค่าดังกล่าวได้