Encrypting File System (EFS) คือคุณลักษณะหนึ่งของ Windows ที่ยอมให้คุณเก็บข้อมูลลงใน ฮาร์ดดิสก์ ของคุณ ในรูปแบบที่ เข้ารหัสลับ การเข้ารหัสลับเป็นการป้องกันที่รัดกุมที่สุดซึ่ง Windows มีไว้เพื่อช่วยคุณเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย

คุณลักษณะที่สำคัญบางประการของ EFS คือ

  • การเข้ารหัสลับทำได้ง่าย เพียงแค่เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เพื่อเปิดใช้

  • คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ใครอ่านแฟ้มได้บ้าง

  • แฟ้มได้รับการเข้ารหัสลับเมื่อคุณปิดแฟ้ม แต่พร้อมใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดแฟ้มนั้น

  • ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับแฟ้ม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของแฟ้ม

EFS ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบใน Windows Vista Starter Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium สำหรับ Windows รุ่นดังกล่าว ถ้าคุณมีคีย์การเข้ารหัสลับ หรือ ใบรับรอง คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ถอดรหัสลับแฟ้มต่างๆ โดยการเรียกใช้ Cipher.exe ใน หน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)

  • แก้ไขแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

  • คัดลอกแฟ้มที่เข้ารหัสเป็นแบบถอดรหัสลับไปยังฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • นำเข้าใบรับรองและคีย์ EFS

  • ทำสำรองใบรับรองและคีย์ EFS โดยการเรียกใช้ Cipher.exe ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง (ผู้ใช้ขั้นสูง)