ข้อมูลสื่อใน Windows Media Player คืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ข้อมูลสื่อ (บางครั้งเรียกว่า "เมต้าดาต้า") เป็นศัพท์ทั่วไปที่ใช้อธิบายเนื้อหาของแฟ้มสื่อดิจิทัล สำหรับแฟ้มเพลง จะมีประเภทข้อมูลสื่อทั่วไปดังต่อไปนี้

  • ชื่อ (ชื่อของเพลง)

  • อัลบั้ม (ชื่อของอัลบั้มที่เพลงปรากฏอยู่)

  • ศิลปินเจ้าของอัลบั้ม (ชื่อของศิลปินหลักที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้ม)

  • ศิลปินสนับสนุน (ชื่อของศิลปินที่เล่นดนตรี)

  • ประเภท (ประเภทของเพลง)

  • การจัดลำดับ (จำนวนของดาวที่คุณหรือผู้ให้บริการข้อมูลจัดลำดับให้)

รายการที่ขึ้นต้นแต่ละรายการเป็นคุณลักษณะข้อมูลสื่อ (บางครั้งเรียกว่า "แท็ก") แฟ้มสื่อดิจิทัลประเภทอื่นๆ ได้แก่ วิดีโอ รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ หรือรูปภาพ อาจมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทเนื้อหาของแฟ้มได้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ อาจจะมีคุณลักษณะ "ผู้แสดง" และ "ซีรีย์" และแฟ้มรูปภาพอาจจะมีคุณลักษณะ "เหตุการณ์" และ "วันที่ถ่าย"

เมื่อแฟ้มสื่อดิจิทัลถูกสร้างขึ้น โปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่สร้างแฟ้มขึ้นจะเพิ่มข้อมูลสื่อบางอย่างให้กับไฟล์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณริพซีดี โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดข้อมูลสื่อเกี่ยวกับอัลบั้มจากอินเทอร์เน็ต และเพิ่มข้อมูลนั้นให้กับแฟ้ม WMA หรือ MP3 ที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ี่คุณสามารถใช้โปรแกรมเล่นเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อสำหรับรายการที่อยู่ในไลบรารีของคุณด้วยตนเองได้ตามที่คุณต้องการ

เพื่อให้โปรแกรมเล่นทำงานได้ดีที่สุด แฟ้มของคุณจะต้องมีข้อมูลสื่อที่สมบูรณ์และถูกต้อง โปรแกรมเล่นจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบ เรียงลำดับ และค้นหารายการที่อยู่ในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อ โปรดดู การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อ