ฟิชชิ่งคืออะไร

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ฟิชชิ่งออนไลน์ (ออกเสียงเหมือนคำว่า fishing) คือวิธีการหลอกลวงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินผ่านทางข้อความอีเมล หรือเว็บไซต์ปลอม กลโกงของฟิชชิ่งออนไลน์โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากข้อความอีเมลที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือผู้ค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียง โดยในข้อความอีเมลดังกล่าว ผู้รับจะถูกนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ฉ้อฉล และจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัญชีผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน จากนั้นข้อมูลดังกล่าวมักจะถูกใช้เพื่อขโมยข้อมูลเฉพาะตัวของผู้รับ

Internet Explorer สามารถช่วยปกป้องคุณจากกลโกลของฟิชชิ่งได้ ใน Internet Explorer 8 คุณสามารถเปิดตัวกรอง SmartScreen สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวกรอง SmartScreen: คำถามที่ถามบ่อย ใน Internet Explorer 7 คุณสามารถเปิดตัวกรองฟิชชิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวกรองฟิชชิ่ง: คำถามที่ถามบ่อย