เซฟโหมดเป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows ที่เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณในสถานะที่จำกัด มีเฉพาะแฟ้มและ โปรแกรมควบคุม พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ Windows เท่านั้นที่เริ่มทำงาน คำว่า "เซฟโหมด" จะปรากฏที่มุมของจอภาพเพื่อระบุว่าโหมดใดของ Windows ที่คุณกำลังใช้อยู่ ถ้าปัญหาที่มีอยู่ไม่ปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มการทำงานในเซฟโหมด คุณสามารถตัดการตั้งค่าเริ่มต้น และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานออกจากสาเหตุที่น่าจะเป็นได้

ถ้าคุณไม่ทราบสาเหตุของปัญหา คุณสามารถใช้ขั้นตอนการตัดออกเพื่อช่วยคุณค้นหาปัญหาได้ ให้ลองเริ่มโปรแกรมทั้งหมดที่คุณใช้เป็นประจำ รวมถึงโปรแกรมในโฟลเดอร์ 'เริ่มต้น' ทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติในเซฟโหมดโดยไม่มีการพร้อมท์ แสดงว่าปัญหาที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มการทำงานแบบปกติ ถ้าคุณคิดว่าสาเหตุของปัญหาอาจมาจากโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งล่าสุด ให้ลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าระบบคืออะไร