'การคืนค่าระบบ' จะช่วยคุณคืนค่าแฟ้มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณไป ณ จุดเวลาก่อนหน้า โดยเป็นวิธีเลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีผลกับแฟ้มส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปถ่าย

บางครั้งการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมายกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือทำให้ Windows มีรูปแบบการทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยปกติแล้วการถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ถ้าการถอนการติดตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถลองคืนค่าระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นวันที่ก่อนหน้าซึ่งทุกอย่างยังทำงานได้ถูกต้อง

'การคืนค่าระบบ' ใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า 'การป้องกันระบบ' เพื่อสร้างและบันทึกจุดคืนค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่เสมอ จุดคืนค่าเหล่านี้ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารีจิสทรี และข้อมูลระบบอื่นๆ ที่ Windows ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน

'การคืนค่าระบบ' ไม่ได้มีไว้เพื่อการทำสำรองแฟ้มส่วนบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลที่ถูกลบหรือเสียหายได้ คุณควรทำสำรองแฟ้มส่วนตัว และข้อมูลสำคัญเป็นประจำด้วยโปรแกรมทำสำรอง

เปิด 'การคืนค่าระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก การคืนค่าระบบ (System Restore) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน