รีจิสทรีคืออะไร

รีจิสทรี คือฐานข้อมูลใน Windows ที่บรรจุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของระบบ โปรแกรมที่ติดตั้งและการตั้งค่า รวมทั้งข้อมูลของ บัญชีผู้ใช้ แต่ละรายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows จะอ้างอิงข้อมูลในรีจิสทรีอย่างต่อเนื่อง

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าใน รีจิสทรีด้วยตนเองเพราะว่าโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงค่าที่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงค่าที่ไม่ถูกต้องใน รีจิสทรีของคอมพิวเตอร์คุณอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฏแฟ้มที่เสียหายในรีจิสทรี คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าในรีจิสทรี

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสำรองค่ารีจิสทรีไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ และคุณควรเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่าในรีจิสทรีที่คุณเข้าใจหรือได้รับคำแนะนำในการเปลี่ยนจากแหล่งที่คุณเชื่อถือได้เท่านั้น