Windows Experience Index จะวัดความสามารถในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คุณ และแสดงการวัดเป็นตัวเลขที่เรียกว่า คะแนนฐาน โดยทั่วไปแล้ว คะแนนฐานที่สูงกว่าหมายถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานต่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานขั้นสูงและงานที่ใช้ทรัพยาการจำนวนมาก

ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์แต่ละตัวจะได้รับ คะแนนย่อย ของตัวเอง คะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดจากคะแนนย่อยต่ำสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคะแนนย่อยต่ำสุดของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หนึ่งคือ 2.6 คะแนนฐานจะเป็น 2.6 คะแนนฐานไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของคะแนนย่อยที่รวมกัน

คุณสามารถใช้คะแนนฐานเพื่อซื้อโปรแกรมและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ตรงกับคะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคะแนนฐาน 3.3 คุณมั่นใจได้ว่าสามารถซื้อซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ออกแบบสำหรับ Windows รุ่นนี้ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานอยู่ที่ 3 หรือน้อยกว่า

คะแนนฐานในปัจจุบันอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 5.9 The Windows Experience Index ออกแบบมาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อประสิทธิภาพและความเร็วของฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้น ระดับการให้คะแนนที่สูงขึ้นก็จะเพิ่มเข้ามาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานสำหรับแต่ละระดับของดัชนียังคงมีอยู่เหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนน 2.8 จะมีคะแนน 2.8 เท่าเดิม ถ้าคุณไม่ตัดสินใจปรับรุ่นฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการดูคะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและเครื่องมือต่างๆ

  2. ดูที่คะแนนฐานและคะแนนย่อยของ Windows Experience Index สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเพิ่งจะปรับรุ่นฮาร์ดแวร์และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก ปรับปรุงคะแนนของฉัน ถ้าคุณไม่เห็นคะแนนย่อยและคะแนนฐาน ให้คลิก ให้คะแนนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดูคะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คะแนนฐานจะแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบทั้งหมดของคุณ บนพื้นฐานความสามารถของส่วนต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้แก่ Random Access Memory (RAM)หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ฮาร์ดดิสก์ ประสิทธิภาพทั่วไปด้านกราฟิก และความสามารถด้านกราฟิกแบบ 3 มิติ

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายทั่วไปของประสบการณ์ที่คุณคาดหวังจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานดังต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐาน 1 หรือ 2 โดยปกติจะมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการคำนวณโดยทั่วไป เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มผลิตผลในสำนักงาน และการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดี คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานนี้โดยทั่วไปแล้วยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเรียกใช้ Windows Aero หรืองานมัลติมีเดียขั้นสูงอื่นๆ ที่มาพร้อมกับ Windows Vista

  • คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐาน 3 สามารถเรียกใช้ Windows Aero aและคุณลักษณะใหม่ต่างๆ ของ Windows Vista ในระดับพื้นฐานได้ แต่คุณลักษณะขั้นสูงใหม่บางอย่างของ Windows Vista อาจไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องที่มีคะแนนฐาน 3 จะสามารถแสดงชุดรูปแบบ Windows Vista ที่ความละเอียด 1280 × 1024 แต่อาจไม่สามารถเรียกใช้ชุดรูปแบบนี้บนหลายหน้าจอ หรือสามารถเล่นเนื้อหาทีวีแบบดิจิทัล แต่อาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาสำหรับ โทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV)

  • คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐาน 4 หรือ 5 สามารถเรียกใช้คุณลักษณะใหม่ทั้งหมดของ Windows Vista ด้วยประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ และสนับสนุนงานที่แน้นภาพกราฟิกชั้นสูง เช่น การเล่นเกมแบบหลายผู้เล่นและแบบ 3 มิติ รวมทั้งการบันทึกและการเล่นเนื้อหาของ HDTV คอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐาน 5 เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีอยู่เมื่อ Windows Vista ออกวางจำหน่าย

ถ้าโปรแกรมเฉพาะหรือประสบการณ์ Windows Vista ต้องการคะแนนที่สูงกว่าคะแนนฐานของคุณ คุณสามารถปรับรุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อให้ได้คะแนนฐานที่จำเป็น ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก ปรับปรุงคะแนนของฉัน เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ดูและพิมพ์รายละเอียด

เกี่ยวกับคะแนนย่อยของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คะแนนย่อยคือผลลัพธ์การทดสอบการเรียกใช้บน RAM CPU ฮาร์ดดิสก์ ภาพกราฟิกบนเดสก์ท็อปทั่วไป และฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ภาพกราฟิกสำหรับการเล่นเกม 3 มิติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคะแนนฐานไม่เพียงพอสำหรับโปรแกรมหรือประสบการณ์การใช้งาน Windows Vista คุณสามารถใช้คะแนนย่อยเพื่อดูว่าคอมโพเนนต์ใดที่จำเป็นต้องปรับรุ่น

คะแนนฐานจะเป็นตัวระบุที่ดีถึงวิธีการทำงานโดยทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คะแนนย่อยจะช่วยให้คุณเข้าใจระดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับประสบการณ์เฉพาะดังนี้

  • การเพิ่มผลิตผลในสำนักงาน หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลิตผลของสำนักงานโดยเฉพาะ เช่น ระบบประมวลผลคำ กระดาษคำนวณ อีเมล และการเรียกดูเว็บ คะแนนย่อยที่สูงสำหรับประเภท CPU และหน่วยความจำจะเป็นสิ่งที่สำคัญ คะแนนย่อย 2.0 หรือสูงกว่าโดยปกติจะเพียงพอกับประเภทของฮาร์ดดิสก์ ภาพกราฟิกบนเดสก์ท็อป และภาพกราฟิก 3 มิติ

  • โปรแกรมที่แน้นภาพกราฟิกและการเล่นเกม หากคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมหรือใช้โปรแกรมที่มีภาพกราฟิกมาก เช่น โปรแกรมประยุกต์แก้ไขวิดีโอแบบดิจิทัล หรือเกมจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-person game) ตามจริง คะแนนย่อยที่สูงในประเภท RAM ภาพกราฟิกบนเดสก์ท็อป และภาพกราฟิกสำหรับเกม 3 มิติจะเป็นสิ่งสำคัญ คะแนนย่อน 3.0 หรือสูงกว่าโดยปกติจะเพียงพอสำหรับประเภท CPU และฮาร์ดดิสก์

  • ประสบการณ์ Media Center หากคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นศูนย์สื่อสำหรับงานมัลติมีเดียขั้นสูง เช่น การบันทึกการเขียนโปรแกรม HDTV คะแนนย่อยที่สูงในประเภท CPU ฮาร์ดดิสก์ และภาพกราฟิกบนเดสท็อปเป็นสิ่งสำคัญ คะแนนย่อน 3.0 หรือสูงกว่าโดยปกติจะเพียงพอสำหรับประเภทหน่วยความจำและภาพกราฟิก 3 มิติ