การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control หรือ UAC) คือคุณลักษณะใน Windows ที่สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต UAC ดำเนินการโดยการขออนุญาตจากคุณหรือ รหัสผ่าน‌ ผู้ดูแล ก่อนที่จะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ เมื่อคุณเห็นข้อความ UAC ให้อ่านอย่างรอบคอบ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของการดำเนินการหรือโปรแกรมที่กำลังจะเริ่มเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจจะเริ่ม

โดยการตรวจสอบการดำเนินการเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่ม UAC จึงสามารถช่วยป้องกัน ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) และ สปายแวร์ ไม่ให้ติดตั้งหรือทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อการทำงานต้องการการอนุญาตหรือรหัสผ่านของคุณจึงจะสมบูรณ์ UAC จะแจ้งเตือนคุณด้วยข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

Windows ต้องการการอนุญาตจากคุณเพื่อดำเนินการต่อ

รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับการดำเนินการของ Windows

ฟังก์ชัน Windows หรือโปรแกรมที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต้องการการอนุญาตของคุณเพื่อเริ่มการทำงาน ตรวจสอบชื่อของการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้

โปรแกรมต้องการการอนุญาตจากคุณเพื่อดำเนินการต่อ

รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่มีลายเซ็นดิจิทัล

โปรแกรมที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Windows ต้องการการอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน โปรแกรมมี ลายเซ็นดิจิทัล ที่ถูกต้องซึ่งบ่งชี้ชื่อและผู้เผยแพร่โปรแกรม ช่วยให้แน่ใจว่าเป็นโปรแกรมนั้นจริงๆ ตรวจสอบว่าเป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้

โปรแกรมที่ไม่ได้ระบุต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัล

โปรแกรมที่ไม่ได้ระบุคือโปรแกรมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องจากผู้เผยแพร่ เพื่อรับรองว่าเป็นโปรแกรมนั้นจริงๆ การไม่มีลายเซ็นดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าเป็นอันตราย เนื่องจากโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายรุ่นเก่าหลายโปรแกรมก็ไม่มีลายเซ็นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอนุญาตให้เรียกใช้โปรแกรมนี้ เฉพาะเมื่อคุณได้โปรแกรมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น ซีดีต้นฉบับหรือเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่

โปรแกรมนี้ถูกบล็อก

รูปภาพของโล่ 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' สำหรับโปรแกรมที่ถูกบล็อกโดยผู้ดูแล

นี่เป็นโปรแกรมที่ ผู้ดูแล ของคุณได้บล็อกโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมนี้ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลของคุณ และขอให้ยกเลิกการบล็อกโปรแกรม

เราขอแนะนำให้คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ตลอดเวลา คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล และใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้ โดยไม่ต้องมี บัญชีผู้ดูแล เมื่อคุณต้องการดำเนินงานด้านการจัดการ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ คุณไม่ต้องสลับไปที่บัญชีผู้ดูแล Windows จะพร้อมท์ถามการอนุญาตหรือรหัสผ่านผู้ดูแลจากคุณก่อนการดำเนินงาน

เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ เมื่อผู้ใช้คนหนึ่งที่มีบัญชีมาตรฐานพยายามจะติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows จะขอรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแล เพื่อให้ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้โดยที่คุณไม่ทราบและไม่อนุญาต