Windows Connect Now คืออะไร

Microsoft Windows Connect Now (WCN) คือ เทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบรับความต้องการที่มีต่อวิธีการที่ง่ายและปลอดภัยกว่าในการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีการกำหนดค่าอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้ WCN ในการบันทึกการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเข้าสู่ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วเสียบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น เราเตอร์) และคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คุณจึงสามารถเพิ่มอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ

  • Windows Connect Now ใช้ง่ายและปลอดภัยมากกว่าวิธีการกำหนดค่าเครือข่ายด้วยตนเอง แต่คุณจะต้องมีอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ WCN เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับ WCN หรือไม่ หรือมองหาโลโก้ "Certified for Windows Vista" หรือ "Works with Windows Vista" บนตัวอุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์

หากต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Windows Connect Now ล่าสุด คุณจำเป็นต้องมี

  • คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista

  • อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ WCN เช่น เราเตอร์และเครื่องพิมพ์

  • USB แฟลชไดรฟ์ (หากคุณต้องการใช้ตัวเลือกการกำหนดค่า USB)

ตัวเลือก Windows Connect Now ได้แก่

  • การกำหนดค่า USB คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายบน USB แฟลชไดรฟ์ แล้วใส่ไดรฟ์นั้นเข้าในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรืออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ WCN เช่น เราเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์

  • การกำหนดค่า (อีเทอร์เน็ต) แบบใช้สาย เมื่อใช้สาย อีเทอร์เน็ต คุณจะสามารถเชื่อมต่อเราเตอร์หรือ จุดเข้าใช้งาน เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista ได้ แล้วจึงเรียกใช้ตัวช่วยเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน เมื่อกำหนดค่าอุปกรณ์แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายแบบไร้สายได้

  • การกำหนดค่าแบบไร้สาย วิธีการกำหนดค่านี้เหมือนกับการกำหนดค่า (อีเทอร์เน็ต) แบบใช้สาย แต่ไม่ต้องใช้สายเคเบิล

  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่มีการกำหนดค่าไว้แล้วได้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายแบบมีหรือไม่มี Windows Connect Now ให้ดูที่ การติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงบนเครือข่าย แบบมีหรือไม่มี Windows Connect Now ให้ดูที่การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงบนเครือข่าย