เครื่องรับโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ด้วย Windows Media Center ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่รวมอยู่ใน Windows Vista Home Premium และ Windows Vista Ultimate และเครื่องรับโทรทัศน์ที่เข้ากันได้ คุณจะสามารถดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดและชมภาพยนตร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และบันทึกรายการต่างๆ ไว้ดูในอนาคตได้

การหาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์

ปัจจุบัน มีเครื่องรับโทรทัศน์ให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตหลายราย เครื่องรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนช่อง บันทึกรายการโทรทัศน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการควบคุมจากอีกมุมหนึ่งของห้อง เมื่อต้องการหาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ควรมองหาสามประเภทหลักต่อไปนี้

 • การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ ภายใน ซึ่งคุณต้องติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เครื่องรับโทรทัศน์ภายนอกที่สามารถต่อสายเข้ากับ พอร์ต USB ที่พร้อมใช้งาน หรือพอร์ต IEEE 1394

 • การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ CardBus หรือช่องเสียบ ExpressCard ที่ พีซีแบบเคลื่อนที่ ของคุณ

หากต้องการค้นหารุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์ที่เข้ากันได้กับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือไปที่เว็บไซต์ Windows Vista Hardware Compatibility List

การรับสัญญาณโทรทัศน์

หากต้องการรับสัญญาณโทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งฮาร์ดแวร์เครื่องรับโทรทัศน์และ Windows Media Center ต้องสนับสนุนสัญญาณชนิดนั้น หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ที่เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณนั้นใน Windows Media Center เพื่อดูและบันทึกรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ได้ ชนิดของรายการโทรทัศน์ที่คุณสามารถดูและบันทึกบนคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 • ทรัพยากรระบบที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงความเร็วของตัวประมวลผล หน่วยความจำ และความสามารถของการ์ดแสดงผลกราฟิก รวมทั้งช่องเสียบการ์ดที่พร้อมใช้งาน พอร์ต USB และพอร์ต IEEE 1394

 • ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ รวมทั้งชนิดของสัญญาณที่ออกอากาศที่นั่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการดาวเทียมหรือเคเบิลท้องถิ่นของคุณ

 • สัญญาณโทรทัศน์ของคุณเป็นแบบแอนะล็อกหรือดิจิทัล โดยปกติแล้ว สัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกจะถูกส่งผ่านสายเคเบิล ดาวเทียม หรือผ่านอากาศไปสู่เสาอากาศ สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลออกอากาศในลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพเสียงที่ดีกว่าระบบแอนะล็อก สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณชนิดต่างๆ ที่เข้ากันได้กับ Windows Media Center ให้ดูที่ สัญญาณโทรทัศน์ที่ Windows Media Center สนับสนุน

 • ฮาร์ดแวร์เครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ รวมทั้งชนิดของสัญญาณที่สามารถรับได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

 • ชนิดของเสาอากาศที่คุณเชื่อมต่อไว้กับคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณ (เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่คุณรับสัญญาณโทรทัศน์จากเสาอากาศ)

การเพิ่มเครื่องรับโทรทัศน์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อมีเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเดียวที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณ คุณจะสามารถดูหรือบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดได้เพียงสถานีเดียวต่อครั้ง เมื่อมีเครื่องรับโทรทัศน์สองเครื่องหรือมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบคู่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดในสถานีหนึ่งในขณะที่บันทึกรายการของอีกสถานีหนึ่ง

 • บันทึกรายการโทรทัศน์สองรายการจากสองสถานีในเวลาเดียวกัน

 • ดูรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้และบันทึกรายการสดของสองสถานีในเวลาเดียวกัน

ก่อนที่คุณจะเพิ่มเครื่องรับโทรทัศน์ลงในคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์แต่ละเครื่องที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมได้ด้วย

 • Windows Media Center สนับสนุนเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกสองเครื่องและเครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัลสองเครื่อง เป็นจำนวนสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (ถ้าการติดตั้งของคุณรวมเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล จำนวนเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลสูงสุดที่ติดตั้งได้คือสองเครื่อง)

 • หากคุณมีเครื่องรับโทรทัศน์ชนิดเดียวหลายเครื่องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องรับโทรทัศน์เหล่านี้จะต้องมีแหล่งสัญญาณเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกสองเครื่อง และสัญญาณเคเบิลทีวีแบบแอนะล็อกของคุณมาจากสายเคเบิลโคแอกเซียลที่ผนังโดยตรง คุณสามารถใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อแบ่งสายเคเบิลก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์หลายเครื่อง (เช่น เครื่องรับโทรทัศน์แบบคู่ หรือเครื่องรับโทรทัศน์แบบคอมโบ) Windows Media Center จะจดจำเครื่องรับโทรทัศน์แต่ละเครื่องว่าเป็นคนละอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องรับโทรทัศน์แอนะล็อกแบบคู่หนึ่งเครื่องจะนับเป็นเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกสองเครื่อง

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อก และคุณวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับการรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล) คุณต้องถอนการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อก (ข้อจำกัดนี้จะไม่มีผลหากคุณกำลังรับสัญญาณดิจิทัลผ่านดาวเทียมหรือเสาอากาศ)

 • คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องรับโทรทัศน์ได้หลายอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่สนับสนุนสัญญาณดิจิทัล (เช่น ATSC) ได้สองเครื่อง และมีเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลได้สองเครื่อง