จะทำอย่างไรถ้า Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาระบบเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อาจแตกต่างกันมาก จึงมีวิธีแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อาจขัดขวางให้ Windowsไม่สามารถเริ่มต้น (การเริ่มระบบ) ได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือเครื่องมือและกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้และทดลองแก้ปัญหาได้

แสดงทั้งหมด

การลองคืนค่าระบบ

การคืนค่าระบบสามารถคืนแฟ้มระบบของคุณกลับไป ณ จุดเวลาก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นปัญหาโดยไม่มีผลกระทบกับเอกสาร รูปถ่าย หรือแฟ้มส่วนบุคคลอื่นๆ ถ้า 'การคืนค่าระบบ' แก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณสามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าและเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าระบบคืออะไร

การพิจารณาว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาหน่วยความจำ

 • ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์หรือไม่ ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำอาจเกิดจากหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)ที่มีความบกพร่อง เมื่อต้องการสแกนหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาด ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำหรือไม่

 • ฮาร์ดดิสก์ ปัญหา เกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์อาจเกิดจากแฟ้มระบบที่เสียหาย หรือเกิดจากข้อผิดพลาดทางกายภาพในฮาร์ดดิสก์เอง เมื่อต้องการสแกนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาด ให้ดูที่ การตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์

 • อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การ์ดแสดงผลหรือรายฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหา โปรแกรมควบคุม สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเข้ากันไม่ได้กับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม ถ้าการถอนการติดตั้งหรือการคืนค่าโปรแกรมควบคุมไปเป็นรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองถอนการติดตั้งหรือเอาฮาร์ดแวร์ออก แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

การพิจารณาว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาความเข้ากันได้

 • ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือไม่ โปรแกรมส่วนมากที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows XP สามารถทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ด้วย แต่โปรแกรมเก่าๆ บางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนทำงานไม่ถูกต้อง ให้ใช้ 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม' เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ต่างๆ สำหรับโปรแกรมดังกล่าว หรือใช้แท็บความเข้ากันได้ของโปรแกรมดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่าทำงานได้ใน Windows‌‌รุ่นนี้

 • การถอนการติดตั้ง ถ้าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ ให้ลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อคืนค่าระบบของคุณกลับไปยังจุดที่มีการทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าระบบคืออะไร

ทางเลือกสำหรับทดลองใช้ ในกรณีที่ Windows เริ่มแต่ทำงานผิดพลาดหรือช้า

 • การคืนค่าระบบ 'การคืนค่าระบบ' สามารถคืนแฟ้มระบบของคุณกลับไป ณ จุดเวลาก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นปัญหา 'การคืนค่าระบบ' จะทำงานโดยไม่มีผลกระทบกับเอกสาร รูปถ่าย หรือแฟ้มส่วนบุคคลอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าระบบคืออะไร

 • ลำดับของมัลติบูต ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบอยู่บนคอมพิวเตอร์ (การกำหนดค่าแบบมัลติบูต) คุณสามารถเลือกระบบที่จะเริ่มการทำงานเมื่อคุณเปิดเครื่องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นระบบ (มัลติบูต)

 • เซฟโหมด คุณสามารถใช้เซฟโหมดเพื่อปิดใช้งานโปรแกรมเป็นการชั่วคราวที่เปิดตัวโปรแกรมเองเมื่อ Windowsเริ่มต้น ถ้าโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด แล้วถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวก่อนที่โปรแกรมจะเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมด ให้ดูที่ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง (รวมถึงเซฟโหมด)

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงานในเซฟโหมดเท่านั้น ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมที่ถูกติดตั้งล่าสุดอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ล่าสุดที่ติดตั้ง และดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาขณะอยู่ในเซฟโหมด

ทางเลือกสำหรับทดลองใช้ ในกรณีที่ Windows ไม่เริ่มทำงานใดๆ เลย

 • ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คือ เครื่องมือการกู้คืนของ Windows ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่าง เช่น แฟ้มระบบที่สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มอย่างถูกต้อง 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จะอยู่บนเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ซึ่งอยู่บนดิสก์การติดตั้ง Windows Vistaถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' อาจเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อย และ ตัวเลือกการกู้คืนระบบในWindows Vista มีอะไรบ้าง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเครื่องมือด้วยตนเอง ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • เปลี่ยนการตั้งค่าการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณประสบปัญหาเมื่อWindows ล้มเหลว พยายามที่จะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แต่ก็ยังล้มเหลวอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อระบบล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง (รวมถึงเซฟโหมด)

 • การติดตั้งใหม่ ถ้าไม่มีตัวเลือกใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และคุณมั่นใจว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานปกติ คุณอาจต้องติดตั้ง Windowsใหม่ การติดตั้งแบบกำหนดเอง (ล้างข้อมูล) ของ Windows จะลบแฟ้มทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณออกอย่างถาวร และติดตั้ง Windows ใหม่ ให้ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อตัวเลือกการกู้คืนอื่นๆ ใช้ไม่ได้ผลเท่านั้น หลังจากการติดตั้ง คุณต้องติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่และคืนค่าแฟ้มของคุณจากสำเนาสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งและการติดตั้ง Windows‌‌ใหม่

หมายเหตุ