ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการใช้การอนุญาตกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องใช้การอนุญาตเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงแฟ้มของฉันหรือไม่

ไม่ บัญชีผู้ใช้ ของคุณจะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ใช้ บัญชีมาตรฐาน บนคอมพิวเตอร์ของคุณเห็นแฟ้มของคุณ อย่างไรก็ดี บัญชีผู้ใช้ไม่ได้ป้องกันบุคคลที่ใช้ บัญชีผู้ดูแล บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ให้เห็นแฟ้มของคุณ ถ้ามีบัญชีผู้ดูแลบัญชีอื่นๆ อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนที่จะใช้การอนุญาต คุณสามารถป้องกันแฟ้มของคุณได้โดยการเข้ารหัสลับแฟ้มโดยใช้ Encrypting File System (EFS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Encrypting File System (EFS) คืออะไร ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้สร้างบัญชีมาตรฐานให้ผู้ใช้ ไม่ใช่บัญชีผู้ดูแล

ฉันต้องใช้การอนุญาตเพื่อใช้แฟ้มของฉันร่วมกับผู้ใช้รายอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของฉันหรือไม่

ไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้แฟ้มร่วมกันคือ การใช้ร่วมกันจากแต่ละโฟลเดอร์ หรือโดยการย้ายแฟ้มไปที่โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกันที่คุณเลือก คุณอาจจะสามารถใช้ การอนุญาต กับแฟ้มบางแฟ้มของคุณได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระดับของสิทธิ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

ระดับของสิทธิ์
คำอธิบาย

ควบคุมทั้งหมด

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ เปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ สร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ และเรียกใช้โปรแกรมในโฟลเดอร์ได้

ปรับเปลี่ยน

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้ แต่ไม่สามารถสร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ได้

อ่านและปฏิบัติการ

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ และสามารถเรียกใช้โปรแกรมในโฟลเดอร์ได้

อ่าน

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ และเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์ได้

เขียน

ผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้

เมื่อต้องการใช้สิทธิ์กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก แก้ไข

  3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ คลิกเพิ่ม พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง และเลือกสิทธิ์ต่างๆ แล้วจึงคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเอาสิทธิ์ออกจากกลุ่มหรือผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มหรือผู้ใช้ เลือกสิทธิ์ แล้วคลิก ตกลง

คุณไม่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันจากแต่ละโฟลเดอร์ใน Windows Vista Starter ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' หรือการใช้งานร่วมกัน ให้ค้นหาคำว่า 'การใช้งานร่วมกัน' จาก 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'

มีความเสี่ยงในการใช้การอนุญาตกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์หรือไม่

มี Windows จะใช้ สิทธิ์ โดยอัตโนมัติกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ตามการตั้งค่า บัญชีผู้ใช้ของคุณ และถ้าใช้ จะรวมถึง กลุ่มความปลอดภัย ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ถ้าคุณใช้สิทธิ์กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ด้วยตนเอง สิทธิ์นั้นอาจขัดแย้งกับสิทธิ์ที่มีอยู่และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจ เราไม่แนะนำให้ใช้การอนุญาตกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์