แฟ้มชนิดใดบ้างที่การคืนค่าระบบทำการเปลี่ยนแปลง

'การคืนค่าระบบ' สามารถทำการเปลี่ยแปลงแฟ้มระบบของ Windows การตั้งค่ารีจิสทรี และโปรแกรมที่ติดตั้่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ 'การคืนค่าระบบ' ยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสคริปต์ แฟ้มชุดคำสั่ง และแฟ้มกระทำการชนิดอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มส่วนบุคคล เช่น เอกสาร อีเมล รูปถ่าย และแฟ้มเพลงจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดาวน์โหลดแฟ้มส่วนบุคคล เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ในวันศุกร์แล้วคืนค่าสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณไปเป็นสถานะสองวันก่อนหน้า ซึ่งคือวันพุธ ภาพถ่ายจะยังอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมดูรูปถ่ายในวันศุกร์แล้วคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปเป็นสถานะสองวันก่อนหน้า ซึ่งคือวันพุธ 'การคืนค่าระบบ' จะถอนการติดตั้งโปรแกรม และคุณจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนั้นเพื่อดูรูปถ่ายได้