มีอะไรใหม่ในการจัดการการตั้งค่าพลังงาน

ใน Windows รุ่นนี้ คุณสามารถควบคุมวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้และจัดการพลังงานได้มากกว่าที่ผ่านมา

การใช้ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีเพื่อตรวจดูการใช้พลังงาน

คุณสามารถใช้ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี เพื่อทำให้แผนการใช้พลังงานเริ่มทำงาน ถึงแม้ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะมีการนำมาใช้กับพีซีแบบเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ แต่ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีสามารถปรากฏบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณต่อสายเข้ากับ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ USB หรืออุปกรณ์แบตเตอรีที่มีระยะเวลาการใช้งานสั้นอื่นๆ

ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน Windows ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะทำให้คุณตรวจสอบการใช้พลังงานของพีซีแบบเคลื่อนที่ได้ง่ายในขณะที่กำลังใช้งานอยู่

เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนแบตเตอรี คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของประจุแบตเตอรีที่ยังเหลืออยู่ และแผนการใช้พลังงานที่ Windows ใช้อยู่

รูปภาพของไอคอนแบตเตอรีที่แสดงแผนการใช้พลังงานที่ใช้อยู่ และปริมาณประจุไฟที่เหลือ
เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนแบตเตอรีเพื่อดูแผนการใช้พลังงานที่ใช้อยู่ และปริมาณประจุที่เหลืออยู่ในแบตเตอรีของคุณ

หมายเหตุ

  • พีซีแบบเคลื่อนที่หลายรุ่นมีการติดตั้งแบตเตอรีมากกว่าหนึ่งก้อน คลิกที่ไอคอนแบตเตอรีเพื่อดูปริมาณประจุที่เหลืออยู่ในแบตเตอรีแต่ละก้อน เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนเพื่อดูปริมาณประจุรวม

ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรียังระบุว่าพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณต่อสายอยู่หรือทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี เมื่อประจุแบตเตอรีลดต่ำลง ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะแสดงการแจ้งเตือนโดยตรงเหนือไอคอนแบตเตอรี

ไอคอนแบตเตอรีจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของแบตเตอรี เพื่อให้คุณมองเห็นปริมาณประจุแบตเตอรีที่เหลืออยู่ เมื่อมีปริมาณประจุแบตเตอรีเกินกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ไอคอนแบตเตอรีจะเป็นสีเขียว เมื่อมีปริมาณประจุแบตเตอรีถึง 25 เปอร์เซ็นต์ จะมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ปรากฏอยู่เหนือไอคอนแบตเตอรีสีเขียว เมื่อปริมาณประจุแบตเตอรีมาถึงระดับต่ำ วงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมาย "X" สีขาวจะปรากฏเหนือไอคอนแบตเตอรีสีเขียว

เมื่อคุณคลิกที่ไอคอนแบตเตอรี ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีจะระบุปริมาณประจุที่เหลืออยู่ จากตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี คุณยังสามารถสลับไปยังแผนการใช้พลังงานชนิดอื่นได้ (ตัวอย่างเช่น สลับจากแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไปเป็นแผนที่ประหยัดพลังงาน)

รูปภาพของตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีที่แสดงแผนการใช้พลังงาน และประจุไฟที่เหลืออยู่
ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน หรือเลือกแผนการใช้พลังงานที่ไม่ปรากฏอยู่บนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี ให้คลิก ตัวเลือกพลังงานอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี: คำถามที่ถามบ่อย

แผนการใช้พลังงาน

การตั้งค่าพลังงงานใน Windows รุ่นนี้จะยึดตามแผนการใช้พลังงาน แผนการใช้พลังงานเป็นคอลเลกชันของการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และระบบที่จะจัดการกับวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้พลังงาน แผนการใช้พลังงานสามารถช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ หรือรักษาความสมดุลระหว่างแผนทั้งสอง แผนการใช้พลังงานเริ่มต้นสามแผน ซึ่งได้แก่ แผนสมดุล แผนประหยัดพลังงาน และแผนประสิทธิภาพสูง จะสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนเหล่านี้ได้ หรือ ถ้าแผนเหล่านี้ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแผนของคุณเองโดยใช้แผนหนึ่งแผนใดต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแผนการใช้พลังงานเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าแผนการใช้พลังงานแบบสมดุลจะเป็นแผนที่ใช้งานอยู่โดยค่าเริ่มต้นของ Windows รุ่นนี้ แต่คุณสามารถเลือกแผนการใช้พลังงานอื่นเป็นค่าเริ่มต้นได้ ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแผนการใช้พลังงานเริ่มต้นกลับไปเป็นแผนสมดุล คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ตลอดเวลา

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงแผนเริ่มต้นแต่ละแบบ

แผนสมดุล

แผนนี้จะรักษาสมดุลของการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของระบบโดยการปรับความเร็วของตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้ากับกิจกรรมของคุณ

แผนประหยัดพลังงาน

แผนนี้จะช่วยประหยัดพลังงานบนพีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณโดยการลดประสิทธิภาพของระบบลง โดยมีจุดประสงค์หลักก็คือการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรีให้ได้นานที่สุด

แผนประสิทธิภาพสูง

แผนนี้จะทำให้พีซีแบบเคลื่อนที่ของคุณมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงสุด โดยการปรับความเร็วของตัวประมวลผลให้เข้ากับงานหรือกิจกรรมของคุณด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

การจัดการกับการตั้งค่าพลังงานของคุณ

คุณสามารถจัดการกับการตั้งค่าแผนการใช้พลังงานของคุณทั้งหมดได้ โดยใช้ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถปรับการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของระบบให้เหมาะสมกันได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไปมากน้อยแค่ไหน คุณก็สามารถคืนค่ากลับมาเป็นค่าเดิมได้เสมอ

หมายเหตุ

  • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแผนการใช้พลังงานและการตั้งค่าเพิ่มเติม

การปิดคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ปุ่ม 'เปิด/ปิด'

ใน Windows รุ่นนี้ คุณสามารถปิดคอมพิวเตอร์ได้ง่าย เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม พลังงาน บนเมนู เริ่ม

รูปภาพของปุ่ม 'เปิด/ปิด'
ปุ่ม 'เปิด/ปิด'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย