สิ่งที่บ่งบอกว่าผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์สามารถไว้ใจได้

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์คือบุคคลหรือบริษัทที่สร้างหรือทำแพคเกจซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่สามารถเป็นเว็บไซต์ที่คุณกำลังดาวน์โหลดแฟ้ม หรือผู้ค้าปลีกซอฟต์แวร์ ก่อนตัดสินใจจะเชื่อถือผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ให้ถามตัวคุณเองในคำถามข้อต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ซอฟต์แวร์นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่

เลือกซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้เผยแพร่ที่คุณเชื่อถือ เช่น บริษัทหรือเว็บไซต์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พิจารณาบริษัทหรือเว็บไซต์ที่คุณเคยได้รับประสบการณ์อันน่าพึงพอใจก่อนหน้านี้ หรือเลือกจากที่ได้รับการแนะนำจากบุคคลที่คุณไว้วางใจ

คุณจำเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ และคุณทราบว่าหรือไม่ว่าซอฟต์แวร์ทำอะไรได้บ้าง

บางเว็บไซต์จะพยายามที่จะให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณ ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และค้นหาคำตอบว่าเหตุใดเว็บไซต์จึงขอให้คุณดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์นั้นมีลายเซ็นดิจิทัลหรือไม่

ถ้ามี ให้ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์คือผู้เผยแพร่ที่คุณคาดไว้ และแฟ้มไม่ได้ถูกแทรกแซง คุณสามารถดูลายเซ็นดิจิทัลได้โดยการคลิกการเชื่อมโยงผู้เผยแพร่ในกล่องโต้ตอบ 'ความปลอดภัย' ของ Internet Explorer ที่แสดงขึ้นเมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้ม

ลายเซ็นดิจิทัลแสดงให้คุณเห็นว่า

  • ซอฟต์แวร์มีใบรับรองปัจจุบันหรือไม่ ตรวจสอบว่าใบรับรองไม่ได้หมดอายุหรือถูกยกเลิก ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับบริษัท หรือซอฟต์แวร์

  • ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์

  • โปรแกรมถูกแทรกแซง (ซึ่งอาจเกิดจากไวรัส) หรือไม่ ถ้าแฟ้มของโปรแกรมถูกเปลี่ยน ลายเซ็นดิจิทัลก็จะใช้ไม่ได้ และจะปรากฏในรายงานความปลอดภัยเมื่อคุณคลิกแถบสถานะความปลอดภัยที่อยู่ด้านขวามือของแถบที่อยู่ รายงานความปลอดภัยจะแสดงให้คุณทราบว่าผู้เผยแพร่คือใคร และแฟ้มถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่