จะค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้จากที่ใด

ผู้ให้บริการอีเมลของคุณควรจะให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โดยปกติแล้วผู้ให้บริการอีเมลของคุณคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ แต่นอกจากนี้ยังอาจได้แก่นายจ้างของคุณ โรงเรียนของคุณ หรือผู้ให้บริการอิสระที่ให้บริการบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 หรือ IMAP

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ คุณจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อที่ใช้แสดง ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฎที่ด้านบนของข้อความอีเมลของคุณ โดยจะไม่ได้มีมาให้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ และอาจเป็นชื่อใดๆ ที่คุณเลือก เช่น John Smith คุณสามารถเลือกที่จะปล่อยให้รายการนี้ว่างไว้ได้

  • ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกหรือได้รับเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ เช่น someone@example.com

  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมล จดหมายจะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณจนกว่าคุณจะดาวน์โหลดจดหมายดังกล่าว คุณจะต้องทราบว่าผู้ให้บริการอีเมลของคุณเก็บจดหมายไว้บนเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลชนิดต่างๆ ให้ดูที่ POP3 SMTP และเซิร์ฟเวอร์อีเมลชนิดอื่นๆ

    คุณจะต้องมีชื่อของทั้งเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (เช่น pop.example.com) และเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (เช่น smtp.example.com) ของคุณ และจะเป็นประโยชน์หากคุณทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการส่งจดหมายนอกเหนือจากในการรับจดหมายหรือไม่ ถ้าใช่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องใช้การพิสูจน์สิทธิ์ เมื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  • ชื่อผู้ใช้อีเมล ชื่อที่คุณใช้สำหรับเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์อีเมล สำหรับบริการอีเมลหลายๆ บริการ ชื่อผู้ใช้นี้จะได้แก่ทั้งหมดของที่อยู่อีเมลของคุณ (เช่น someone@example.com) แต่บริการอีเมลบางบริการอาจใช้เฉพาะส่วนที่อยู่หน้าเครื่องหมาย @ ในขณะที่บริการอื่นๆ อาจกำหนดรหัสอื่นสำหรับเข้าสู่ระบบโดยเฉพาะ

  • รหัสผ่าน รหัสผ่านที่คุณเลือกหรือได้รับเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ