กล้องวิดีโอแบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อชนิดใดที่ฉันสามารถใช้เพื่อนำเข้าภาพวิดีโอได้

คุณสามารถใช้กล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) เพื่อนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทป (หรือจากแหล่งภาพสด) เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ'

เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอคุณภาพสูงโดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' คุณสามารถเชื่อมต่อกล้อง DV ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้สองวิธี วิธีแรกคือใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394 ในกรณีนี้ ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล IEEE 1394 เชื่อมต่อกับพอร์ต DV บนกล้องของคุณและปลายอีกข้างหนึ่งของสายเคเบิลเสียบเข้ากับพอร์ต IEEE 1394 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การเชื่อมต่อแบบนี้ได้รับความนิยมมากกว่าวิธีที่สอง ซึ่งใช้ USB 2.0

ถ้าคุณมีกล้อง DV ที่สนับสนุนการรับส่งกระแสข้อมูลผ่าน USB (เรียกว่ากล้อง USB Video Class [UVC] ) คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องวิดีโอกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 เมื่อต้องการดูว่ากล้อง DV ของคุณสนับสนุนการรับส่งกระแสข้อมูล USB ผ่าน DV หรือไม่ ให้เลือก 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ของ Windows แล้วดูว่ามีคำว่า " อุปกรณ์วิดีโอ USB" ปรากฏบนกล้องหรือไม่ หรือเลือกเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง DV ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดการเชื่อมต่อที่ใช้ และวิธีการเชื่อมต่อกล้อง DV ของคุณ ให้ตรวจสอบจากเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับกล้อง หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต