ถ้าคุณได้รับข้อความที่ว่าองค์ประกอบตามที่เห็นบางประการ เช่น ความโปร่งใสของกรอบหน้าต่าง ถูกปิดลง หรือถ้าคุณได้รับข้อความที่ว่าโครงร่างสีถูกเปลี่ยนเป็นแบบ Windows Vista Basic อาจเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

โปรแกรมที่คุณเรียกใช้อยู่นั้นไม่สามารถใช้ได้กับโครงร่างสีของ Windows Aero เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่เข้ากันไม่ได้กับโครงร่างสีของ Windows Aero องค์ประกอบตามที่เห็นบางอย่างจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่เรียกใช้โปรแกรมนั้นอีก องค์ประกอบตามที่เห็นที่ถูกปิดไปนั้นจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้ทุกโปรแกรมที่คุณเปิด พร้อมๆ กับการเรียกใช้โครงร่างสีของ Windows Aero ในเวลาเดียวกัน ให้ลองปิดหน้าต่างบางหน้าต่างลง หรือเปลี่ยนโครงร่างสีของคุณให้เป็นแบบ Windows Vista Basic ถ้า Windows เปลี่ยนโครงร่างสีของคุณให้เป็นแบบ Windows Vista Basic โดยอัตโนมัติ และคุณต้องการเปลี่ยนกลับเป็น Windows Aero หลังจากที่ปิดหน้าต่างบางหน้าต่างลงแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนโครงร่างสีให้เป็น Windows Aero

  1. เปิด 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ'โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก สีและลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง ถ้ากล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ' ไม่ปรากฏ ให้คลิก เปิดคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏแบบคลาสสิค ที่ด้านล่างของหน้า

  2. ในรายการ โครงร่างสี ให้คลิก Windows Aero จากนั้นคลิก ตกลง

การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเปลี่ยนไป ถ้าคุณได้เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ หรือเปลี่ยน การ์ดแสดงผล หรือการตั้งค่าจอภาพ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำในการเรียกใช้ Windows Aero สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาด้วยWindowsAero