บัญชีมาตรฐาน สามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำให้สร้างบัญชีมาตรฐานสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windowsโดยใช้บัญชีมาตรฐาน คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เช่นเดียวกับที่คุณใช้บัญชี ผู้ดูแล แต่ถ้าคุณต้องการทำบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์รายอื่นๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย Windows อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแล