ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าคอมพิวเตอร์ของคุณดูเหมือนปิดช้าลง (หรือไม่ปิด) เริ่มทำงานช้า หรือปฏิเสธการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน อาจเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุจากโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เข้าไปรบกวนการตั้งค่าพลังงานของ Windows คุณสามารถใช้ 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' เพื่อลองตรวจหาโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้

เมื่อต้องการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

  1. เปิด 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและเครื่องมือต่างๆ

  2. คลิก เครื่องมือขั้นสูง

  3. ภายใต้ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ให้คลิกปัญหาใดๆ ที่ระบุไว้

  4. อ่านข้อมูลในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏเพื่อศึกษาว่าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมใดเป็นสาเหตุของปัญหา

แสดงทั้งหมด

ถ้าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเปิดได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถลองทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • จัดการโปแกรมที่เรียกใช้เมื่อเริ่มต้น โปรแกรมบางโปรแกรมจะเริ่มตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Windows การเปิดโปรแกรมเหล่านี้พร้อมกันเป็นจำนวนมากสามารถ ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง เมื่อต้องการปิดใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ไม่ให้เริ่มต้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้ใช้ Windows Defender สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การหยุดโปรแกรมไม่ให้เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน

  • ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมกับผู้ผลิต โปรแกรมรุ่นใหม่อาจมีวิธีการแก้ไขปัญหารวมอยู่ด้วย

ถ้าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณปิดอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถลองทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • ปิดโปรแกรมก่อนที่จะปิดเครื่อง เป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อกำลังเรียกใช้โปรแกรมเท่านั้น ให้ลองปิดโปรแกรม ก่อนที่จะปิด Windows แล้วดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณปิดอย่างถูกต้องหรือไม่

  • ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมกับผู้ผลิต โปรแกรมรุ่นใหม่อาจมีวิธีการแก้ไขปัญหารวมอยู่ด้วย

ถ้าตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอาจไม่เข้ากับ Windows ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ด้วยตัวเองและคุณไม่ต้องใช้อีกต่อไป ให้ลองเอาอุปกรณ์ออก หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุม