หัวข้อ Windows ขั้นพื้นฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณสู่การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ ระบบปฏิบัติการWindows ไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ในการใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ หัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจงานและเครื่องมือต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ