ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ และแฟ้ม Windows Media ที่ได้รับการป้องกัน ถ้าคุณไม่พบคำถามของคุณที่นี่ โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Media Player ออนไลน์

แสดงทั้งหมด

DRM คืออะไร

DRM เป็นตัวย่อของคำว่าระบบจัดการลิขสิทธิ์จิจิทัล DRM คือเทคโนโลยีที่ใช้โดยผู้ให้บริการเนื้อหา เช่น ร้านค้าออนไลน์ เพื่อควบคุมวิธีใช้และการกระจายแฟ้มวิดีโอและเพลงดิจิทัลที่คุณได้จากผู้ให้บริการดังกล่าว ร้านค้าออนไลน์จะจำหน่ายหรือให้เช่าเพลงหรือภาพยนตร์ที่มี DRM

Windows Media Player ตลอดจนร้านค้าออนไลน์ และอุปกรณ์ใหม่โดยส่วนใหญ่จะสนับสนุนหรือใช้ Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน Windows Media DRM โปรดดู เว็บเพจการค้นหาอุปกรณ์

แฟ้มที่ได้รับการป้องกันคืออะไร

แฟ้มที่ได้รับการป้องกันคือแฟ้มที่ใช้ DRM

สิทธิ์การใช้งานสื่อคืออะไร

สิทธิ์การใช้งานสื่อคือสิทธิ์ในการใช้งานแฟ้มที่ได้รับการป้องกันด้วยวิธีการเฉพาะ ผู้ให้บริการเนื้อหา เช่น ร้านค้าออนไลน์ จะสามารถระบุวิธีที่คุณสามารถปกป้องแฟ้มที่คุณได้รับได้ เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจให้สิทธิ์ในการเล่นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (สิทธิ์ในการเล่น) การเขียนแฟ้มลงในซีดีเพลง (สิทธิ์ในการเขียน) หรือการทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกับอุปกรณ์แบบพกพา (สิทธิ์ในการทำข้อมูลให้ตรงกัน)

สิทธิ์แต่ละอย่างจะมีขอบเขตเฉพาะ เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจให้คุณใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ได้

 • สิทธิ์ในการเล่นเพลงเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • สิทธิ์ในการทำข้อมูลเพลงให้ตรงกันกับอุปกรณ์แบบพกพาสองอุปกรณ์ในจำนวนห้าครั้งต่อเดือน

 • สิทธิ์ที่จะเขียนเพลงลงในซีดีเพลงสองครั้ง

สิทธิ์การใช้งานสื่อจะเก็บอยู่ในแฟ้มวีดีโอหรือแฟ้มเสียงใช่หรือไม่

ไม่ใช่ สิทธิ์การใช้งานสื่อจะเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแยกจากแฟ้มวิดีโอและเสียง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูสิทธิ์การใช้แฟ้มที่ได้รับการป้องกัน โปรดดูคำถามในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการค้นหาวิธีที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้แฟ้มที่ได้รับการป้องกัน

ใบอนุญาตให้ใช้งานคืออะไร

ใบอนุญาตให้ใช้งานเป็นอีกชื่อหนึ่งของสิทธิ์การใช้งานสื่อ

โปรแกรมเล่นใช้สิทธิ์การใช้งานสื่ออย่างไร

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้แฟ้มที่ได้รับการคุ้มครองในโปรแกรมเล่น โปรแกรมจะตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานสื่อที่ถูกต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ถ้าสิทธิ์การใช้งานสื่ออนุญาตให้คุณดำเนินการตามที่ขอ (เช่น ทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกันลงในอุปกรณ์) โปรแกรมเล่นจะดำเนินการดังกล่าวให้คุณ

ถ้าโปรแกรมเล่นไม่พบสิทธิ์การใช้งานสื่อที่ถูกต้องบนพิวเตอร์ของคุณ หรือไม่อนุญาตให้คุณดำเนินการตามที่ขอ โปรแกรมเล่นจะไม่ดำเนินการให้ โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมเล่นจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุเหตุผลซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว หรือจะแสดงปุ่ม ข้อผิดพลาดรูปภาพของปุ่ม 'ข้อผิดพลาด' หรือปุ่ม ข้อมูลรูปภาพของปุ่ม 'ข้อมูล' ข้างแฟ้มที่ได้รับการป้องกันซึ่งคุณสามารถคลิกหรือเลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ด้านบนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสื่อได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับการดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสื่อ เพราะโดยปกติโปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดสิทธิ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อมีความจำเป็น

อย่างไรก็ดี มีบางครั้งที่โปรแกรมเล่นไม่สามารถดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสื่อให้คุณได้ ในกรณีดังกล่าว โดยปกติโปรแกรมเล่นจะแสดงข้อความที่เป็นตัวเลือกให้คุณ คุณเพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าโปรแกรมเล่นกำหนดให้คุณไปยังร้านค้าออนไลน์ คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านและชื่อบัญชีของคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าว ร้านค้าออนไลน์อาจต้องการให้คุณปรับปรุงข้อมูลการเก็บเงิน หรือชำระค่าบริการสำหรับการดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม เช่น สิทธิ์ในการเขียนเพลงลงบนซีดีเพลง

โปรดสังเกตว่าโปรแกรมเล่นไม่สามารถดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานสื่อโดยอัตโนมัติ ถ้าตัวเลือก ดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานอัตโนมัติเมื่อฉันเล่นหรือทำแฟ้มให้ตรงกัน ปิดอยู่ (ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกนี้จะเปิด) เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตัวเลือกนี้เปิดหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 2. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานอัตโนมัติเมื่อฉันเล่นหรือทำแฟ้มให้ตรงกัน แล้ว

นอกจากนั้น ถ้าคุณบอกรับสมาชิกในบริการสมัครสมาชิกวิดีโอหรือเพลงผ่านร้านค้าออนไลน์ ขอแนะนำให้คุณเปิดตัวเลือกตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าแฟ้มที่ได้รับการป้องกันต้องได้รับการฟื้นฟูหรือไม่ (ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกนี้จะเปิด) เมื่อตัวเลือกนี้เปิด โปรแกรมเล่นจะสแกนไลบรารีของคุณเป็นระยะ เพื่อดูแฟ้มที่ซื้อหรือแฟ้มที่บอกรับสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสื่อ แฟ้มที่สิทธิ์หมดอายุ หรือแฟ้มที่สิทธิ์ใกล้จะหมดอายุ จากนั้นโปรแกรมเล่นจะพยายามดาวน์โหลดสิทธิ์ดังกล่าวจากอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการเล่น การเขียน การทำข้อมูลให้ตรงกันให้กับแฟ้มที่ซื้อมาและที่บอกรับสมาชิก เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตัวเลือกนี้เปิดหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 2. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าแฟ้มที่ได้รับการป้องกันต้องได้รับการฟื้นฟูหรือไม่ แล้ว

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานสื่อที่คุณได้รับจากร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าอาจให้บริการคืนค่าสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแฟ้มได้รับการป้องกัน

มีหลายวิธีที่จะบอกว่าแฟ้มมีการป้องกันหรือไม่

 • ถ้าคุณอยู่ในไลบรารีและต้องการดูว่ารายการไหนบ้างที่ได้รับการป้องกัน คุณสามารถแสดงคอลัมน์ ได้รับการป้องกัน ในบานหน้าต่างรายละเอียด "ใช่" จะปรากฏในคอลัมน์ ได้รับการป้องกัน ข้างๆ แฟ้มที่ได้รับการป้องกันแต่ละแฟ้ม เมื่อต้องการเรียงลำดับตามค่าในคอลัมน์ ได้รับการป้องกัน ให้คลิกที่ชื่อคอลัมน์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนคอลัมน์ที่แสดงในไลบรารี โปรดดู การเปลี่ยนวิธีแสดงรายการในไลบรารี

 • ถ้าคุณกำลังเล่นแฟ้มที่คุณได้ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการในบานหน้าต่างรายการ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ ถ้าแฟ้มได้รับการป้องกัน เงื่อไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะปรากฎอยู่ในกล่อง สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ ถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏในกล่อง สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ อาจเป็นไปได้ว่าแฟ้มนั้นไม่มีการป้องกัน หรือแฟ้มมีการป้องกันแต่ไม่แสดงสิทธิ์การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณกำลังเล่นแฟ้มที่มีการส่งกระแสข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น คุณกำลังเล่นเนื้อหาที่มีการบอกรับสมาชิกโดยตรงจากเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์)

ฉันจะสามารถค้นหาการใช้แฟ้มที่มีการป้องกันที่ฉันได้รับอนุญาตได้อย่างไร

ผู้ให้บริการเนื้อหาจะระบุว่าสิทธิ์ในการใช้แบบใดที่คุณจะได้รับ เมื่อต้องการดูสิทธิ์การใช้งานแฟ้มที่ได้รับการป้องกัน ให้ทำดังนี้

 1. ในโปรแกรมเล่น ให้คลิกแท็บ ไลบรารี

 2. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวาที่แฟ้มที่มีการป้องกัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ

  สิทธิ์การใช้งานจะระบุอยู่ในกล่อง สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ ถ้าไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในกล่อง สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ อาจเป็นเพราะสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มนั้น

  • สิทธิ์การใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มหมดอายุ

  • แฟ้มไม่ได้รับการคุ้มครอง

  • ไม่มีการดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น แฟ้มอาจมีเนื้อหาแบบบอกรับสมาชิกที่ส่งกระแสข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณจากร้านค้าออนไลน์

เนื้อหาแบบบอกรับสมาชิกและเนื้อหาแบบซื้อแตกต่างกันอย่างไร

เนื้อหาแบบซื้อ หมายถึงแฟ้มวิดีโอหรือเสียงที่คุณได้รับจากร้านค้าออนไลน์โดยเสียค่าบริการครั้งเดียว เช่น เมื่อคุณซื้อเพลง ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะให้สิทธิในการเล่น เขียน หรือทำข้อมูลเพลงให้ตรงกัน โดยมีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

เนื้อหาแบบบอกรับสมาชิก หมายถึงแฟ้มวิดีโอหรือเสียงที่คุณเช่าจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่งโดยปกติจะเสียค่าบริการเป็นรายเดือน เช่น เมื่อคุณเช่าเพลง ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะให้สิทธิ์ในการเล่นเพลงในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นร้านค้าบางร้านยังให้สิทธิ์ในการทำข้อมูลเพลงให้ตรงกันลงในอุปกรณ์แบบพกพาในจำนวนครั้งที่จำกัด ร้านค้าจะไม่ให้สิทธิ์ในการเขียนเพลงที่บอกรับสมาชิกลงในซีดีเพลง หากคุณเลือกที่จะไม่ต่ออายุสมาชิกของคุณใหม่หลังจากที่หมดระยะเวลาการเช่า คุณจะไม่สามารถเล่นหรือทำข้อมูลเนื้อหาที่บอกรับสมาชิกให้ตรงกันได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการระบุว่าแฟ้มที่คุณได้ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เป็นเนื้อหาแบบซื้อหรือแบบบอกรับสมาชิก ให้ดูสิทธิ์การใช้งานสื่อของแฟ้มดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วแฟ้มที่บอกรับสมาชิกจะมีวันหมดอายุระบุไว้ในกล่อง สิทธิ์ในการใช้งานสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูคำถามในหัวข้อนี้เกี่ยวกับการค้นหาวิธีที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้แฟ้มที่ได้รับการป้องกัน

ในบางกรณีคุณยังสามารถระบุเนื้อหาแบบซื้อและแบบบอกรับสมาชิกได้ โดยการแสดงคอลัมน์ คำสำคัญ ในไลบรารี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงคอลัมน์นี้ โปรดดู การเปลี่ยนวิธีการแสดงรายการในไลบรารี

สำหรับข้อมูลกี่ยวกับการใช้ร้านค้าออนไลน์ โปรดดู การซื้อสินค้าออนไลน์

ฉันสามารถเอา DRM ออกจากแฟ้มได้หรือไม่

ไม่ได้ เมื่อมีการใช้ DRM กับแฟ้มแล้วจะไม่สามารถเอา DRM ออกได้

ถ้าคุณริพซีดีไว้ด้วยการเปิดตัวเลือก คัดลอกเพลงที่มีการป้องกัน แฟ้มดังกล่าวจะได้รับการป้องกัน แม้ว่าคุณไม่สามารถเอา DRM ออกจากแฟ้มได้ แต่สามารถลบแฟ้มดังกล่าวออกแล้วริพซีดีอีกครั้งโดยปิดตัวเลือก คัดลอกเพลงที่มีการป้องกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการคัดลอกและการริพ ให้ดูที่ การริพเพลง: คำถามที่ถามบ่อย

การป้องกันการคัดลอกส่วนบุคคลคืออะไร

เมื่อคุณริพซีดี คุณมีตัวเลือกการคัดลอกที่จะป้องกันแฟ้มที่ริพ เพื่อให้แฟ้มสามารถเล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ตามจำนวนเครื่องที่กำหนด ในบางครั้งกระบวนการนี้จะเรียกว่าการป้องกันการคัดลอกส่วนบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างจากการป้องกันการคัดลอก "มาตรฐาน" ที่ร้านค้าออนไลน์ใช้กับแฟ้มที่ตนให้บริการ ทั้งการป้องกันการคัดลอกส่วนบุคคลและการป้องกันการคัดลอกมาตรฐานจะใช้ DRM เพื่อจำกัดการใช้แฟ้ม อย่างไรก็ดี ในกรณีการป้องกันการคัดลอกส่วนบุคคล จะถือว่าคุณคือผู้ให้บริการเนื้อหาของแฟ้ม (ตรงข้ามกับร้านค้าออนไลน์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกการป้องกันซีดีที่คุณริพ ให้ดูที่ การริพเพลง: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะสำรองสิทธิ์การใช้งานสื่อได้อย่างไร

โปรแกรมเล่นรุ่นนี้ไม่อนุญาตให้คุณสำรองสิทธิ์การใช้งานสื่อ อย่างไรก็ดี คุณอาจสามารถคืนค่าสิทธิ์ของคุณทางอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของแฟ้มที่มีการป้องกันเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามในหัวข้อนี้เกี่ยวกับวิธีคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อของคุณ

ฉันจะคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อของฉันได้อย่างไร

หากคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเล่น เขียน หรือทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเคยมีสิทธิ์ดังกล่าว คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อของคุณ ซึ่งคุณมีหลายตัวเลือกในการดำเนินการดังกล่าว

 • ถ้าคุณได้รับแฟ้มจากร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าอาจมีบริการคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อ (การอนุญาตให้ใช้สิทธิ) (บางร้านจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ การอนุญาตคอมพิวเตอร์ การคืนค่าไลบรารี หรือการทำข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิให้ตรงกัน)

  ขั้นตอนในการคืนค่าสิทธิ์อาจมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละร้าน สำหรับบางร้าน คุณสามารถคลิกลูกศรที่อยู่ใต้แท็บ ร้านค้าออนไลน์ ชี้เมาส์ไปที่ชื่อร้าน แล้วคลิกที่คำสั่ง เช่น คืนค่าไลบรารีของฉัน สำหรับร้านอื่นๆ คุณอาจจำเป็นต้องคลิก เรียกดูร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด คลิกร้านในรายการ ติดตั้งซอฟต์แวร์ของร้าน และคลิกบริการลูกค้า หรือการเชื่อมโยงการจัดการบัญชีผู้ใช้บนเพจของร้าน

  ร้านอาจจำกัดจำนวนครั้งที่คุณสามารถคืนค่าสิทธิ์ของคุณ หรือจำกัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพลงหรือวิดีโอที่คุณได้รับจากร้าน แต่บางร้านจะไม่อนุญาตให้คุณคืนค่าสิทธิ์การใช้งานสื่อเลย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของร้าน โปรดดูการเชื่อมโยง 'วิธีใช้' หรือการสนับสนุนลูกค้าของร้าน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มที่ได้รับการป้องกันและร้านค้าออนไลน์ ให้ดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Media Player แบบออนไลน์

 • หากแฟ้มนั้นเป็นเพลงที่คุณริพจากซีดีโดยเปิดตัวเลือก คัดลอกเพลงที่มีการป้องกัน คุณอาจสามารถคืนค่าสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยการเล่นแฟ้มดังกล่าว คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เชื่อมต่อเว็บเพจของ Microsoft ซึ่งจะอธิบายวิธีคืนค่าสิทธิ์ของคุณในจำนวนครั้งที่จำกัด