ต่อไปนี้เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามเกี่ยวกับไลบรารีของ Windows Media Player หากคุณไม่พบคำถามของคุณที่นี่ โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Media Player ออนไลน์

แสดงทั้งหมด

ไลบรารีคืออะไรและจะดูไลบรารีได้อย่างไร

ไลบรารีคือตำแหน่งในโปรแกรมเล่นที่แสดงรายการเพลง วิดีโอ และรูปภาพทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาและเล่นแฟ้มสื่อดิจิทัลได้ง่าย รวมทั้งเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการที่จะเขียนลงซีดีหรือทำให้ข้อมูลตรงกันกับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้

เมื่อต้องการแสดงไลบรารี ให้เปิดโปรแกรมเล่น จากนั้น คลิกแท็บ ไลบรารี

ฉันจะดูรูปภาพ วิดีโอหรือรายการทีวีในไลบรารีได้อย่างไร

เมื่อคุณคลิกแท็บ ไลบรารี โปรแกรมเล่นจะแสดงประเภทของสื่อที่คุณดูเป็นครั้งสุดท้าย (ตัวอย่างเช่น ประเภท เพลง) คุณสามารถดูสื่อประเภทอื่นในไลบรารีของคุณโดยการเลือกประเภทสื่ออื่นๆ เช่น รูปภาพวิดีโอ หรือ รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้

เมื่อต้องการเลือกหมวดหมู่อื่น ให้คลิกปุ่มเลือกหมวดหมู่รูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' แล้วคลิกหมวดหมู่ที่คุณต้องการดู (ตัวอย่างเช่น รูปภาพ)

ปุ่ม เลือกประเภท อยู่ใกล้กับมุมบนด้านซ้ายของโปรแกรมเล่น (ใต้ปุ่ม ย้อนกลับ และ ไปข้างหน้า) ไอคอนรูปปุ่มจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับประเภทที่ถูกเลือกในขณะนั้น (เช่น เมื่อเลือกประเภท เพลง ไอคอนจะมีลักษณะเหมือนตัวโน้ตดนตรี)

ฉันจะเพิ่มเนื้อหาลงในไลบรารีได้อย่างไร

หากต้องการศึกษาวิธีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในไลบรารี โปรดดู การเพิ่มรายการลงในไลบรารี

ไลบรารีแตกต่างจากโฟลเดอร์ 'เพลง' 'วิดีโอ' หรือ 'รูปภาพ' ใน Windows อย่างไร

โฟลเดอร์ 'เพลง' 'วิดีโอ' และ 'รูปภาพ' ใน Windows จะเก็บแฟ้มจริงไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่ไลบรารีของโปรแกรมเล่นจะมีการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มเหล่านั้น ไลบรารีช่วยให้คุณควบคุมวิธีการจัดระเบียบและเนื้อหาสื่อดิจิทัลได้ดีกว่าที่โฟลเดอร์ของ Windows ทำได้

ไลบรารีเก็บสำเนาแฟ้มสื่อดิจิทัลของฉันหรือเพียงแต่เชื่อมโยงไปยังแฟ้มของฉัน

ไลบรารีเป็นฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งไม่ได้เก็บแฟ้มสื่อดิจิทัลจริงหรือสำเนาของแฟ้มสื่อดิจิทัลของคุณ หากต้องการหาตำแหน่งจริงที่เก็บรายการที่แสดงอยู่ในไลบรารีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูขั้นตอนเกี่ยวกับการหาตำแหน่งที่เก็บแฟ้มในไลบรารีบนคอมพิวเตอร์ใน การค้นหารายการในไลบรารี

ฉันจะย้ายไลบรารีจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องได้อย่างไร

ไลบรารีเป็นฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากเหตุผลอื่นๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไลบรารีจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องได้เนื่องจากการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป

หากคุณต้องการทำสำเนาไลบรารีปัจจุบันของคุณไปที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง คุณต้องทำสำเนาแฟ้มสื่อดิจิทัลของคุณไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นและเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นเข้าในไลบรารีใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อหาเข้าในไลบรารีของคุณ โปรดดู การเพิ่มรายการลงในไลบรารี