Windows Sidebar: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Sidebar

แสดงทั้งหมด

Windows Sidebar คืออะไร

Sidebar คือวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูรก Sidebar ดังกล่าวจะอยู่บนเดสก์ท็อป และมีโปรแกรมเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่กำหนดเองได้ โปรแกรมเหล่านี้จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และให้คุณสามารถทำงานทั่วไปได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ หัวข้อข่าว และการนำเสนอภาพนิ่ง

Windows Sidebar
Windows Sidebar

ฉันจะเปิด Sidebar ได้อย่างไร

Sidebar จะเปิดตามค่าเริ่มต้น แต่ถ้าคุณปิด Sidebar คุณสามารถเปิดขึ้นใหม่ได้

การเปิด Sidebar

  • เปิด Windows Sidebar โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Windows Sidebar

ฉันกำหนด Sidebar เองได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกำหนดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งไว้ว่าจะวางโปรแกรมใดบน Sidebar และเอาโปรแกรมใดออก นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ต้องการได้หลายอินสแตนซ์ และแยกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมออกจาก Sidebar และวางไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ ถ้าคุณต้องการให้เห็น Sidebar เมื่อคุณทำงานในหน้าต่างที่เปิดอยู่ คุณสามารถตั้งค่าให้แสดง Sidebar อยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ เสมอ นอกจากนี้ คุณสามารถปิด Sidebar แต่ยังคงแสดงโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แยกออกมาได้

คุณสามารถกำหนดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดแต่ละโปรแกรมเองได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งนาฬิกาหรือเลือกรูปภาพที่จะรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนด Windows Sidebar เอง

ฉันจะเปลี่ยนความกว้างของ Sidebar ได้หรือไม่

ไม่ได้ ความกว้างของ Sidebar มีขนาดคงที่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแยกโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจาก Sidebar และวางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเดสก์ท็อป

  1. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการแยกออกมา แล้วคลิก ปลดออกจาก Sidebar

  2. ลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบางโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows รุ่นนี้มีอะไรบ้าง

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบางโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows ได้แก่ 'ปฏิทิน' 'นาฬิกา' 'ที่ติดต่อ' 'ตัวดึงหัวข้อข่าว' 'การนำเสนอภาพนิ่ง' 'เกมภาพปริศนา' และ 'บันทึกย่อ'

ฉันสามารถติดตั้งโปรแกรมเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถค้นหาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Microsoft

หมายเหตุ

  • คุณควรดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเบ็ดเตล็ดจากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดทำงานอย่างไร

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งไว้แล้วสามารถเพิ่มไปยัง Sidebar ได้ เมื่อคุณเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยัง Sidebar คุณจะสามารถใช้งาน หรือแยกโปรแกรมนั้นออกและวางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเดสก์ท็อป ถ้าคุณปิด Sidebar คุณยังสามารถใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แยกออกมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณได้

ฉันสามารถเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกได้หรือไม่

ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "การเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออก" ใน การกำหนด Windows Sidebar เอง

ฉันสามารถปรับขนาดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดได้หรือไม่

ไม่ได้ ขนาดของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ปรากฏบน Sidebar จะคงที่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเบ็ดเตล็ดหลายโปรแกรมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อถูกแยกออกจาก Sidebar ไปวางไว้บนเดสก์ท็อป

  1. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการแยกออกมา แล้วคลิก ปลดออกจาก Sidebar

  2. ลากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป

ฉันสามารถสร้างโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของฉันเองได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้างโปรแกรมเบ็ดเตล็ดแบบกำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจสร้างโปรแกรมเบ็ดเตล็ดเพื่อเตือนผู้ใช้ในเครือข่ายของบริษัทให้ดาวน์โหลดการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สำคัญ หรือช่วยพนักงานในการติดตามเวลาและรายละเอียดการเดินทาง ผู้ที่ชื่นชอบเกมอาจสร้างโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่แสดงสถิติของเกมหรือรายชื่อผู้เล่นออนไลน์

ฉันสามารถหยุดการเปิด Sidebar โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

  1. เปิดWindows คุณลักษณะ Sidebar โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคลและคลิก คุณสมบัติ Windows Sidebar

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มต้น Sidebar เมื่อ Windows เริ่มทำงาน แล้วคลิก ตกลง