ข้อผิดพลาด 8007000b ของ Windows Update

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 8007000b ขณะพยายามติดตั้งการปรับปรุงของ Windows Vista แสดงว่าบันทึกทรานแซคชันของระบบแฟ้ม Windows เสียหาย บันทึกทรานแซคชันถูกใช้โดยระบบแฟ้ม Windows เพื่อทำการกู้คืนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของแฟ้ม เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของการปรับปรุงนี้ คุณต้องล้างบันทึก วิธีการมีดังนี้

เมื่อต้องการล้างบันทึกทรานแซคชันของระบบแฟ้ม

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์คำว่า พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  2. ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ fsutil resource setautoreset true C:\ (ในกรณีนี้จะถือว่า C: คือไดรฟ์ที่ Windows Vista ติดตั้งอยู่ ถ้า Windows ติดตั้งอยู่บนไดรฟ์อื่น ให้เปลี่ยนอักษรไดรฟ์ไปตามนั้น)

  3. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

  4. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดูที่ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติบนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Community เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คำที่ใช้ค้นหาใน Help and Support: WindowsUpdate_8007000b