การสาธิตเกี่ยวกับ Windows Vista

รูปภาพของฟิล์มภาพยนตร์

วิดีโอสาธิตพร้อมคำบรรยายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบปฏิบัติการ Windows Vista ดูการดำเนินงานบนหน้าจอ พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ ผ่านภาพเคลื่อนไหว