การทำงานกับโฟลเดอร์รูปภาพ

โฟลเดอร์ 'รูปภาพ' คือตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกในการจัดเก็บรูปภาพดิจิทัลทั้งหมดของคุณ โปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายและออกแบบกราฟิกหลายๆ โปรแกรมจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งนี้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกรูปภาพ และยังเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในการนำเข้ารูปภาพจากกล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์สื่ออื่นๆ

คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ 'รูปภาพ' เพื่อดูและใช้รูปภาพร่วมกันได้ เมื่อต้องการดูรูปภาพในมุมมองที่ใหญ่ขึ้น ให้คลิกรูปภาพ แล้วคลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ คุณสามารถใช้ปุ่มอื่นๆ บนแถบเครื่องมือเพื่อพิมพ์รูปภาพ ดูการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพ และส่งรูปภาพทางอีเมลได้

ตำแหน่งอื่นที่สามารถใช้ในการทำงานกับรูปถ่ายคือ Windows Photo Gallery ซึ่งมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยคุณค้นหา จัดระเบียบ และแก้ไขรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพใน Windows ให้ค้นหาคำว่า "รูปภาพ" ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'