การเขียนข้อความอีเมล

การเขียนข้อความอีเมลก็เหมือนกับการเขียนบันทึกย่อในโปรแกรมประมวลผลคำ เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับและชื่อเรื่องของข้อความของคุณในกล่องที่เหมาะสม และข้อความของคุณก็พร้อมที่จะส่ง

โปรดระลึกไว้ว่าคุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลสำหรับตัวคุณเองใน Windows Mail เพื่อที่จะสามารถส่งข้อความอีเมลได้

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู แฟ้ม ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนข้อความใหม่

 3. ในกล่อง ถึง: ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับหลักแต่ละคนของคุณ ในกล่อง สำเนาถึง: ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับรองแต่ละคนที่คุณต้องการส่งสำเนาของจดหมายดังกล่าวไปให้ ถ้าคุณจะส่งไปยังหลายที่อยู่ ให้คั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 4. ในกล่อง เรื่อง: ให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 5. คลิกในหน้าต่างข้อความหลักแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อคุณพอใจกับข้อความของคุณแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งข้อความทันที ให้คลิกปุ่ม ส่ง

  • เมื่อต้องการส่งข้อความในภายหลัง ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ส่งภายหลัง

   ข้อความดังกล่าวจะถูกส่งในครั้งต่อไปที่คุณคลิกปุ่ม ส่ง/รับ

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณเขียนข้อความที่มีความยาวมากและต้องการกลับมาเขียนให้เสร็จในภายหลัง คุณสามารถบันทึกข้อความดังกล่าวได้ทุกเวลา เมื่อต้องการบันทึกข้อความ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก ข้อความที่บันทึกไว้และข้อความที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'แบบร่าง'