การปรับระดับเสียง

โดยส่วนใหญ่แล้ว ลำโพงจะมีตัวควบคุมระดับเสียง แต่คุณยังสามารถควบคุมระดับเสียงโดยรวมในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ Windows โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การปรับระดับเสียงโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก เสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง คลิกแท็บ ระดับเสียง เลื่อนลงไปที่แถบเลื่อน ระดับเสียงของอุปกรณ์ และเลื่อนลูกศรไปยังระดับเสียงที่ต้องการ

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผงควบคุม

การปรับระดับเสียงโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ เสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง ให้ปรับ ระดับเสียงของอุปกรณ์ บนแท็บ ระดับเสียง โดยกดแป้นลูกศรขวาเพื่อเพิ่มเสียง (ดังขึ้น) และแป้นลูกศรซ้ายเพื่อลดระดับเสียงลง แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C