การปรับอัตราการพิมพ์อักขระซ้ำ

หากคุณต้องการที่จะปรับความเร็วในการพิมพ์อักขระซ้ำบนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำ (ระยะเวลาที่ใช้ก่อนที่อักขระจะถูกพิมพ์ซ้ำเมื่อคุณกดแป้นค้างไว้) และอัตราการพิมพ์ซ้ำ (ความเร็วที่อักขระจะถูกพิมพ์ซ้ำเมื่อคุณกดแป้นค้างไว้)

แสดงทั้งหมด

การปรับอัตราการพิมพ์อักขระซ้ำโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก แป้นพิมพ์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแป้นพิมพ์ บนแท็บ ความเร็ว ให้ไปที่ช่อง การพิมพ์อักขระซ้ำ เลือกค่า การหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำ และ อัตราการพิมพ์ซ้ำ โดยการเลื่อนลูกศรบนแถบเลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดแผงควบคุม

การปรับอัตราการพิมพ์อักขระซ้ำโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ แป้นพิมพ์ แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแป้นพิมพ์ บนแท็บ ความเร็ว คุณจะเห็นช่อง การพิมพ์อักขระซ้ำ ไปที่ตัวเลื่อน การหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำ โดยกด D เลือกความเร็วที่คุณต้องการโดยใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเลื่อนลูกศรบนแถบเลื่อน ไปที่ตัวเลื่อน อัตราการพิมพ์ซ้ำ โดยกด R และเลือกความเร็วที่คุณต้องการโดยใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนลูกศรบนแถบเลื่อน แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C