การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ

คุณสามารถทำให้เอกสารของคุณอ่านได้ง่ายขึ้นโดยการปรับความละเอียดของหน้าจอให้กับจอภาพของคุณ (หากจอภาพของคุณสนับสนุนตัวเลือกความละเอียดหน้าจอมากกว่าหนึ่งตัวเลือก) ความละเอียดของหน้าจอที่น้อยกว่าจะทำให้รายการบนหน้าจอปรากฏใหญ่ขึ้น หรือคุณสามารถตั้งค่าจำนวนพิกเซลให้มากขึ้นเพื่อให้รายการต่างๆ ปรากฏเล็กลง ทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้นบนหน้าจอ

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก การแสดงผล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการแสดงผล คลิกแท็บ การตั้งค่า เพื่อดูที่ช่อง ความละเอียดของหน้าจอ เลือกค่าความละเอียดของหน้าจอโดยเลื่อนลูกศรบนแถบเลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย คลิก ตกลง

  4. คลิกปุ่ม ปิด

การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ การแสดงผล แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการแสดงผล ให้ไปที่แท็บ การตั้งค่า โดยกด Ctrl+Tab กด Alt+S เพื่อไปที่กล่อง ความละเอียดของหน้าจอ เลือกค่าความละเอียดของหน้าจอโดยกดแป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C