การเลือกอุปกรณ์เสียงสำหรับการเล่นรายการที่แปลงจากข้อความเป็นเสียง

คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสียงที่ต้องการใช้เพื่อเล่นรายการที่แปลงจากข้อความเป็นเสียง (แปลงข้อความที่พิมพ์เป็นเสียงพูด) คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมีอุปกรณ์เสียงติดตั้งอยู่อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสียงเพื่อเล่นรายการที่แปลงจากข้อความเป็นเสียงได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเลือกอุปกรณ์เสียงโดยใช้เมาส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

 3. คลิก คำพูด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคำพูด แล้วคลิก เสียงออก

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเสียงที่ได้จากการแปลงข้อความเป็นเสียง ภายใต้ เสียงที่ได้จากการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด ให้เลือก ใช้อุปกรณ์เสียงออกที่ต้องการ หรือเลือก ใช้อุปกรณ์เสียงออกนี้ แล้วคลิกอุปกรณ์บนเมนู

 5. คลิก ระดับเสียง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมระดับเสียง แล้วเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่า

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผงควบคุม

การเลือกอุปกรณ์เสียงโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ คำพูด แล้วกด Enter

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคำพูด ให้ไปที่ เสียงออก โดยกด Alt+O

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเสียงที่ได้จากการแปลงข้อความเป็นเสียง ภายใต้ เสียงที่ได้จากการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด ให้เลื่อนไปที่ ใช้อุปกรณ์เสียงออกที่ต้องการ โดยกด A หรือคุณสามารถเลือก ใช้อุปกรณ์เสียงออกนี้ โดยกด U แล้วกด Tab เพื่อไปที่รายการอุปกรณ์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกอุปกรณ์จากเมนู

 5. เปิดกล่องโต้ตอบตัวควบคุมเสียงโดยกด Alt+V เลือกระดับการตั้งค่าที่คุณต้องการ โดยกด Tab และแป้นลูกศร ปิดกล่องโต้ตอบตัวควบคุมเสียงโดยกด Alt+P และ X

 6. ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเสียงที่ได้จากการแปลงข้อความเป็นเสียง โดยกด Tab เพื่อไปที่ ตกลง แล้วกด Enter ถ้าต้องการปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคำพูด ให้กด Tab เพื่อไปที่ ตกลง แล้วกด Enter

 7. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C