การแสดงแถบเครื่องมือ เปิดใช้ด่วน

แถบเครื่องมือ เปิดใช้ด่วน เป็นแถบเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มโปรแกรมที่ชื่นชอบได้ภายในคลิกเดียว คุณสามารถแสดงแถบเครื่องมือเปิดใช้ด่วนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การแสดงแถบเครื่องมือนี้โดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก แถบงานและเมนูเริ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม คลิกแท็บ แถบงาน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเปิดใช้งานด่วน

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด

การแสดงแถบเครื่องมือนี้โดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ แถบงานและเมนูเริ่ม แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม ในแท็บ แถบงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเปิดใช้งานด่วน โดยการกด Q แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C