การตั้งค่าให้แสดงแถบงานเสมอ

คุณสามารถตั้งค่าให้มองเห็นแถบงาน Windows XP ได้เสมอ แม้ว่าคุณจะใช้โปรแกรมในหน้าต่างที่ขยายใหญ่สุด (เต็มหน้าจอ) โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าให้แสดงแถบงานเสมอโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก แถบงานและเมนูเริ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม คลิกแท็บ แถบงาน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วางแถบงานไว้บนคุณสมบัติอื่น

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด

การตั้งค่าให้แสดงแถบงานเสมอโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ แถบงานและเมนูเริ่ม แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม ในแท็บ แถบงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วางแถบงานไว้บนคุณสมบัติอื่น โดยการกด T แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C