แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดคือชุดแป้นกดตั้งแต่สองแป้นขึ้นไป ซึ่งผู้ใช้สามารถกดแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อทำงานต่างๆ ที่โดยปกติแล้วจะต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกให้กับคุณขณะทำงานใน Windows และโปรแกรมอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคุณสมบัติความง่ายในการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการนี้
กดแป้นนี้

แป้น Shift ด้านขวาค้างไว้แปดวินาที

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดและปิดแป้นกรอง

กดแป้นนี้

Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+PrtScn

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดหรือปิดใช้ความคมชัดสูง

กดแป้นนี้

Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+Num Lock

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดหรือปิดเมาส์คีย์

กดแป้นนี้

Shift ห้าครั้ง

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดหรือปิดแป้นตรึง

กดแป้นนี้

Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดหรือปิดแป้นสลับ

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows +U

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดตัวจัดการโปรแกรมการเข้าถึง (Utility Manager)

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้โดยทั่วไป

กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการนี้
กดแป้นนี้

F1

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงวิธีใช้ในกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เพื่อดำเนินการนี้

คัดลอก

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เพื่อดำเนินการนี้

ตัด

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เพื่อดำเนินการนี้

วาง

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เพื่อดำเนินการนี้

เลิกทำ

กดแป้นนี้

Delete

เพื่อดำเนินการนี้

ลบ

กดแป้นนี้

Shift+Delete

เพื่อดำเนินการนี้

ลบรายการที่เลือกออกอย่างถาวรโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ถังรีไซเคิล

กดแป้นนี้

F2

เพื่อดำเนินการนี้

เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขวา

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรซ้าย

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรลง

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขึ้น

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift พร้อมกับแป้นลูกศร

เพื่อดำเนินการนี้

เน้นกลุ่มข้อความ

กดแป้นนี้

Shift พร้อมกับแป้นลูกศรใดๆ

เพื่อดำเนินการนี้

เลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความภายในเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เพื่อดำเนินการนี้

เลือกทั้งหมด

กดแป้นนี้

F3

เพื่อดำเนินการนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

กดแป้นนี้

Alt+Enter

เพื่อดำเนินการนี้

ดูคุณสมบัติของรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Alt+F4

เพื่อดำเนินการนี้

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Alt+Spacebar

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดเมนูทางลัดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+F4

เพื่อดำเนินการนี้

ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในโปรแกรมที่ให้คุณสามารถเปิดหลายเอกสารได้พร้อมกัน)

กดแป้นนี้

Alt+Tab

เพื่อดำเนินการนี้

สลับระหว่างรายการที่เปิดอยู่

กดแป้นนี้

Alt+Esc

เพื่อดำเนินการนี้

วนดูรายการต่างๆ ตามลำดับที่คุณเปิดรายการเหล่านั้น

กดแป้นนี้

F6

เพื่อดำเนินการนี้

วนดูองค์ประกอบต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้

F4

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงข้อมูลในรายการที่ใช้งานอยู่ในกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้

แป้นเมนู

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+Esc

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงเมนู เริ่ม

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

เพื่อดำเนินการนี้

ดำเนินการตามคำสั่งที่สอดคล้องกัน หรือเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกันในกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงเมนูที่สอดคล้องกัน

กดแป้นนี้

F10

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดใช้แถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

ลูกศรขวา

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย

กดแป้นนี้

ลูกศรซ้าย

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย

กดแป้นนี้

F5 (หรือ Ctrl+R)

เพื่อดำเนินการนี้

รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Backspace

เพื่อดำเนินการนี้

ดูโฟลเดอร์ที่อยู่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับใน Windows Explorer

กดแป้นนี้

Esc

เพื่อดำเนินการนี้

ยกเลิกงานปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Shift เมื่อคุณใส่แผ่นซีดี

เพื่อดำเนินการนี้

ป้องกันไม่ให้ซีดีเล่นอัตโนมัติ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้ในกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+Tab

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนไปข้างหน้าตามแท็บต่างๆ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+Tab

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนย้อนกลับตามแท็บต่างๆ

กดแป้นนี้

Tab

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนไปข้างหน้าตามตัวเลือกต่างๆ

กดแป้นนี้

Shift+Tab

เพื่อดำเนินการนี้

เลื่อนย้อนกลับตามตัวเลือกต่างๆ

กดแป้นนี้

End

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

เพื่อดำเนินการนี้

ดำเนินการตามคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ที่สอดคล้องกับตัวอักษรนั้นๆ

กดแป้นนี้

Enter

เพื่อดำเนินการนี้

ใช้แทนการคลิกเมาส์สำหรับคำสั่งต่างๆ ที่เลือก

กดแป้นนี้

Spacebar

เพื่อดำเนินการนี้

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หากตัวเลือกที่ใช้งานอยู่เป็นกล่องกาเครื่องหมาย

กดแป้นนี้

แป้นลูกศร

เพื่อดำเนินการนี้

เลือกปุ่ม หากตัวเลือกที่ใช้งานอยู่เป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

กดแป้นนี้

F1

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงวิธีใช้

กดแป้นนี้

F4

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงข้อมูลในรายการที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Backspace

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับ หากมีการเลือกโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือ เปิด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแป้นโลโก้ Windows

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่ใช้แป้นโลโก้ Windows

กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการนี้
กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดหรือปิดเมนู เริ่ม

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+B

เพื่อดำเนินการนี้

เน้นที่การแจ้งเตือน

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+Ctrl+F

เพื่อดำเนินการนี้

ค้นหาคอมพิวเตอร์

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+Pause Break

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบ

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+D

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+M

เพื่อดำเนินการนี้

ย่อทุกหน้าต่างให้เล็กสุด

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+Shift+M

เพื่อดำเนินการนี้

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุด

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+E

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดคอมพิวเตอร์

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+F

เพื่อดำเนินการนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+L

เพื่อดำเนินการนี้

ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสลับผู้ใช้

กดแป้นนี้

แป้นโลโก้ Windows+R

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้