จัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Microsoft Windows XP จะระบุวิธีการที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย หากคุณใช้แล็ปท็อป คุณอาจต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่าย หากคุณเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs)

เมื่อต้องการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ที่ เลือกประเภท ให้คลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 3. ภายใต้ หรือเลือกไอคอนในแผงควบคุม คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อแสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่าย

 4. ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเครือข่ายใดๆ ต่อไปนี้:

  • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย ปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายหากคุณไม่ได้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อไร้สายอยู่ภายใน และคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายอยู่ในขณะนั้น คุณควรปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเพื่อให้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายที่ช้ากว่า คุณจะประหยัดพลังงานด้วย เมื่อต้องการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก ปิดใช้งาน

  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ปิดใช้งานก่อนหน้านี้ ให้คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก เปิดใช้งาน

  • ซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย Windows XP สามารถแก้ไขปัญหาเครือข่ายทั่วไปได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก ซ่อมแซม

  • กำหนดค่าอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ว่าจ้างหรือ ISP ของคุณจะขอให้คุณระบุที่อยู่ IP และเซิร์ฟเวอร์ Domain Name System (DNS) ของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดค่า IP ของคุณ

 1. ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในแท็บ ทั่วไป ที่ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ ให้คลิก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP) ให้กำหนดค่าเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก ตกลง คลิก ปิด เพื่อกลับไปยังหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย