การปรับขนาดไอคอนเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มขนาดไอคอนบนหน้าจอของคุณเพื่อให้มองเห็นและค้นหาได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การปรับขนาดไอคอนโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก การแสดงผล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการแสดงผล คลิกแท็บ ลักษณะที่ปรากฏ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะพิเศษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ไอคอนขนาดใหญ่

  5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด

การปรับขนาดไอคอนโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ แสดง แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการแสดงผล ให้ไปที่แท็บ ลักษณะที่ปรากฏ โดยกด Ctrl+Tab บนแท็บ ลักษณะที่ปรากฏ เลือก ลักษณะพิเศษ โดยกด Alt+E

  4. ในกล่องโต้ตอบลักษณะพิเศษ ให้เลือก ใช้ไอคอนขนาดใหญ่ โดยกด E แล้วกด Enter ไปที่ ตกลง โดยกด Tab กด Enter อีกครั้ง

  5. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C