เปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ

หากคุณต้องหรี่ตาอ่านข้อความบนหน้าจอมอนิเตอร์ หรือต้องการเพิ่มหน้าต่างลงบนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ การเปลี่ยนความละเอียดเป็นการเปลี่ยนขนาดเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

  • หน้าจอแบนจะสนับสนุนเพียงความละเอียดเดียว หากคุณเปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นของหน้าจอแบน ตัวอักษรจะมัว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ

  1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล ให้คลิกแท็บ การตั้งค่า

  3. เลื่อนตัวเลื่อน ความละเอียดหน้าจอ ไปทางซ้ายเพื่อลดความละเอียดหน้าจอของคุณ ซึ่งจะทำให้ข้อความและภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเลื่อนตัวเลื่อน ความละเอียดหน้าจอ ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความละเอียดหน้าจอของคุณ ซึ่งจะทำให้ข้อความและภาพมีขนาดเล็กลง

  4. คลิก นำไปใช้ เพื่อใช้ความละเอียดใหม่

  5. หากกล่องโต้ตอบ การตั้งจอภาพ ปรากฏ ให้ดูที่หน้าจอของคุณ หากคุณชอบความละเอียดใหม่ ให้คลิก ใช่ หากคุณไม่ชอบความละเอียดนั้น ให้คลิก ไม่แล้วกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 เพื่อลองความละเอียดอื่น

  6. คลิก ตกลง