งานบำรุงรักษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อเวลาผ่านไป คอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานช้าลงเนื่องจากไฟล์ต่างๆ เริ่มไม่เป็นระเบียบและมีการใช้ทรัพยากรโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น Microsoft Windows XP จะมีเครื่องมือในการล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกประสิทธิภาพการทำงานกลับมา

ก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆ ให้สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ออก

ก่อนอื่น ให้ลบโปรแกรมที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป โปรแกรมต่างๆ จะใช้พื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์ของคุณ และบางโปรแกรมจะทำงานในเบื้องหลังโดยที่คุณไม่ทราบ การเอาโปรแกรมที่คุณไม่ใช้ออกจะช่วยเรียกประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์กลับคืนมา

ติดตั้งและเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ต่อต้านสปายแวร์

คุณสามารถลบโปรแกรมส่วนใหญ่ออกได้โดยใช้ฟังก์ชัน เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ที่สามารถเข้าถึงได้จากแผงควบคุม แต่โปรแกรมสปายแวร์จะลบออกยากกว่า Windows Defender (โปรแกรมดาวน์โหลดฟรีจาก Microsoft) หรือโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์อื่นๆ สามารถตรวจพบและลบโปรแกรมเหล่านั้นออกได้ คุณควรติดตั้งโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์ไว้เสมอ เนื่องจากสปายแวร์อาจติดตั้งตัวเองในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ หลังจากติดตั้งโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์แล้ว ให้เรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อตรวจหาและลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการออก

เพิ่มพื้นที่ว่าง

การลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งานออกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ซึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีอื่นในการค้นหาเนื้อที่ดิสก์ที่สูญเสียไปคือการใช้เครื่องมือล้างข้อมูลบนดิสก์

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือล้างข้อมูลบนดิสก์

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. คลิกขวาที่ ดิสก์ภายในเครื่อง จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ทั่วไป คลิกปุ่ม การล้างข้อมูลบนดิสก์ โปรแกรมล้างข้อมูลบนดิสก์จะใช้เวลาสองถึงสามนาทีในการตรวจสอบดิสก์ของคุณ

 4. กล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลบนดิสก์ จะปรากฏ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละกล่องในรายการ แฟ้มที่จะลบ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อมีการถาม ให้คลิก ใช่ โปรแกรมล้างข้อมูลบนดิสก์จะใช้เวลาหลายนาทีในการลบไฟล์เหล่านั้นออกเพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ว่าง

  หากคุณมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แต่ละตัวที่แสดงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

เมื่อไฟล์กระจายตัว คอมพิวเตอร์จะใช้เวลานานขึ้นในการอ่านไฟล์นั้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะต้องข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการจัดระเบียบไฟล์ของคุณ แม้ว่าปัญหาการกระจายตัวของไฟล์จะดูซับซ้อน แต่คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. คลิกขวาที่ ดิสก์ภายในเครื่อง จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกที่แท็บ เครื่องมือ แล้วคลิก จัดเรียงข้อมูลเดี๋ยวนี้

 4. กล่องโต้ตอบ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ จะปรากฏ คลิกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ แล้วคลิก จัดเรียงข้อมูล

 5. ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จะใช้เวลาหลายนาทีเป็นอย่างน้อยและอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เมื่อถาม ให้คลิก ปิด

  หากคุณมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แต่ละตัวที่แสดงอยู่ในรายการโดยเริ่มที่ขั้นตอน 4

ยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไดรฟ์เครือข่ายคือ Windows XP จะพยายามเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายเมื่อระบบเริ่มต้นทำงาน หากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่ตอบสนองทันที Windows XP จะรอสักครู่ซึ่งจะทำให้เวลาในการเริ่มต้นใช้งานของคุณช้าลง นอกจากนี้ บางโปรแกรมจะพยายามเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายเมื่อคุณเรียกดูไฟล์และโฟลเดอร์ เพื่อลดปัญหา คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์ที่ไม่ใช้งานได้

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์เครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์เครือข่าย

 3. เลือกไดรฟ์เครือข่ายที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วคลิก ตกลง